Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Założyciel

  Ten, kto jest twórcą jakiegoś ruchu albo instytucji i kto temu nadaje kształt przez sformuło-wanie przynajmniej ogólnych zasad lub wskazówek. W taki sposób Chrystus jest założycielem chrześci-jaństwa, a św. Dominik (1170-1221) założycielem zakonu kaznodziejskiego, zwanego popularnie dominikanami.

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybranie

  Dokonany przez Boga zupełnie dobrowolny wybór jednostek lub grup. W Starym Testamencie Izrael był świadomy tego, że jest “wybranym ludem Bożym” (Pwt 4, 32-40; Iz 41, 8-16). Nowa wspólnota wierzących skupia się dzięki wybraniu przez Jezusa Chrystusa (J 15, 1-17).

  Zob. przeznaczenie.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wszechwiedza

  Przymiot Boży oznaczający, że Bóg wie wszechstronnie o wszystkim, co jest i może być. Wydaje się, że Boża znajomość przyszłości podważa korzystanie z ludzkiej wolnej woli. Jest to tajemnica, którą w sposób “racjonalny” próbowali tłumaczyć myśliciele zachodni (np. Bóg zna przyszłe wydarzenia w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynagrodzenie

  Naprawa szkód powstałych wskutek wykroczenia przeciwko komuś drugiemu. Takie wynagrodzenie może oznaczać wyrównanie krzywd, jeżeli została np. niesprawiedliwie zagrożona wła-sność lub dobre imię kogoś drugiego.

  W nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana Jezusa, to wynagrodzenie oznacza modlitwy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wtajemniczenie

  Pouczenie o tajemnych obrzędach i tajemnicach jakiejś religii. Św. Cyryl Jerozolimski (ok. 315-386) w katechezach mistagogicznych (gr. “wtajemniczających”), jakie głosił podczas Wielkiego Postu i okresu świąt wielkanocnych, przygotowywał katechumenów do przyjęcia chrztu w Wielką Sobotę i pouczał ich...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyobraźnia

  Twórcza zdolność przechodzenia poza bezpośrednie dane, tak, aby tworzyć, przywoływać na pamięć i wiązać ze sobą pojęcia i przedmioty, jakie nam tu i teraz podrzucają zmysły.

  Chociaż niektórzy więksi filozofowie i teologowie odrzucali wyobraźnię ze względu na jej niebezpieczny i powodujący...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wulgata

  Nazwa wzięta z vulgata editio (łac. “wydanie popularne”) na oznaczenie powszechnie używa-nego łacińskiego przekładu Pisma Świętego. Kiedy zaistniała potrzeba nowego ogólnie dostępnego przekładu w Rzymie, św. Hieronim (ok. 340-420) przetłumaczył Ewangelie, a jeśli chodzi o pozostałą część Nowego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /1 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyprawy krzyżowe

  Wyprawy wojenne podejmowane przez chrześcijan zachodnich w celu oswobodzenia spod panowania muzułmańskiego kraju, w którym Jezus żył i poniósł śmierć.

  Od roku 1096, kiedy to Piotr Pustelnik (ok. 1050-ok. 1115) zaczął głosić potrzebę pierwszej wyprawy krzyżowej, do roku 1270, w którym według...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /1 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór

  1. W teologii ascetycznej wyrazem “wybór” oznacza się wybór stanu życia albo poprawę czyjegoś sposobu postępowania, szczególnie jeżeli jest oparty na zasadach podawanych przez Ćwiczenia duchowne św. Ignacego Loyoli (1491-1556).

  2. zob. elekcja.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstrzemięźliwość

  Powstrzymanie się od czynności skądinąd przez prawo dozwolonych, np. od jedzenia mięsa. Kościół zachodni nakazuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w Środę Popielcową i w każdy piątek roku, szczególnie w piątki Wielkiego Postu.

  Konferencje Episkopatów mogą jednak dostosowywać te przepisy do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt

Do góry