Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AESTIMATIVA VIS (władza zmysłowej oceny)

  Instynkt zwierzecy kierujacyspontanicznie i bezbłednie działaniami zwierzat w dziedzinie zachowaniai przekazywania zycia.

  Walka o utrzymanie zycia jednostki i gatunku jest podstawowa czynnosciajestestw natury ozywionej. Aby w tej walce zwyciezyc, zwierze musi wykonacbardzo wiele celowych, skoordynowanych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /23 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABORCJA

  (łac. abortio, abortius—poronienie [takze wywołane], od: aboriri,abortire—ginac, niknac)—dobrowolne i bezposrednie usmiercenie człowiekaprzed urodzeniem (nalezy odrózniac a. od samorzutnego poronienia oraz odniezamierzonego dopuszczenia do smierci dziecka przed narodzeniem, spowodowanejdziałaniem przyczyn...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /21 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABÉLARD Pierre (Abaelardus Petrus, Abailard Petrus)

  Filozof i teolog, ur.w 1079 w La Pallet k. Nantes, zm. w 1142 w opactwie Cluny.

  Pochodził z rodziny nalezacej do stanu rycerskiego; ok. 1095 przybył doChartres, gdzie m.in. u Teodoryka z Chartres studiował matematyke, którajednak sprawiała mu znaczne trudnosci. W Loches k. Vannes w latach 1095––1099 słuchał...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /3 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROAZJATYZM

  Nurt społeczno-filozoficzny, stanowiący jeden z głównych obszarów filozofii rosyj­skiej, ściśle związany z ideą —> słowianofilstwa. Jego początek datuje się na lata 20. XX w. Powstał w krę­gu uczonych rosyjskich przebywają­cych na emigracji (Sofia, Praga, Ber­lin). Do twórców e. zaliczani są: N.S...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTANAZJA

  EUTANAZJA (gr. euthanasia = dob­ra śmierć) Pojęcie funkcjonujące przy­najmniej od III w. p.n.e. W znaczeniu bliskim współczesnemu posługiwał się nim Morus, rozważający (w Uto­pii) problem skracania życia ludziom niedołężnym, ciężko chorym i cier­piącym. Obecnie, najczęściej w rozu­mieniu tzw...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTYMIA

  EUTYMIA (gr. euthymie) Podstawo­wa kategoria etyki Demokryta (główne dzieło etyczne O eutymii), ozna­czająca stan posłuszeństwa serca (źródła namiętności i bezpośredniej przyczyny świadomych ruchów cia­ła) wobec „rozumnego umysłu". Sy­nonim szczęścia definiowanego jako zadowolenie i spokój duszy. Wg...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWENTYZM

  EWENTYZM (łac. eventus = zda­rzenie, wynik, przypadek; ang. event = zdarzenie) Stanowisko głoszone głównie przez Russella, wg którego istnienie przysługuje tylko zdarze­niom - świat „składa się" ze zdarzeń. E. jest stanowiskiem opozycyjnym do —> substancjalizmu, w tym zwłasz­cza do -»...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJONIZM

  EWOLUCJONIZM (łac. evolutio = rozwój) [1] Ogólnie w filozofii: nazwa poglądów ujmujących zmienność rzeczywistości jako nieustanny, po­wolny, stopniowy i jednokierunkowy ciąg przekształceń (transformacji). Doktryny e., stosując wyjaśnianie ge­netyczne, usiłują - na różne sposoby - wytłumaczyć rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /2 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUHEMERYZM

  Stanowisko wy­wodzące się z poglądów zbliżonego do cyrenaików Euhemera z Messeny (ok. 340-ok. 260 p.n.e.), autora utopijnej opowieści Hiera anagrafe (Święty napis), w której, dając racjonalistyczną wykładnię źródeł wierzeń religijnych, dowodził, że Uranos, Kronos i Zeus, to „bogowie rzeko­mi"...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA SPOŁECZNA

  Nazwa uży­wana przede wszystkim w obszarze katolickiej myśli społecznej, na ozna­czenie tego typu refleksji normatyw­nej, której przedmiotem są obowiązki człowieka ciążące na nim z tytułu spełniania przez niego „częściowej funkcji w całości stanowiącej dobro wspólne". Podkreśla się tutaj, iż...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /925

  praca w formacie txt

Do góry