Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Agnostycyzm wywołany sceptycyzmem

  Wystepuje najczesciej w epistemologii.

  Stwierdzajac sprzeczne rozwiazania tych samych problemów oraz licznebłedy w systemie wiedzy, nietrudno przyjac teze o ograniczonosci ludzkiegopoznania. Nic wiec dziwnego, ze starozytni sceptycy głosili a. w stosunku doprawd filozoficznych, w czasach nowozytnych zas...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /2 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agnostycyzm krytyczny

  Stanowi w nowszej filozofii najszerzej uzasadnionestanowisko. Za jego twórce uwaza sie I. Kanta, którego a. był wynikiemspecyficznej krytyki poznania. Władzami poznawczymi sa zmysły, umozliwiajacekontakt z rzeczywistoscia, oraz umysł, który ja ujmuje i wyjasnia. Na czynnoscimyslenia składaja sie dwie rózne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /4 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agnostycyzm w filozofii indyjskiej

  Terminem tym okresla sie kilkaróznych zjawisk.

  A. epistemologiczny, tj. odrzucenie mozliwosci wszelkiego pewnegopoznania, głoszony jest przez pokrewna materialistom szkołe ajñanika.

  A. me t a f i z y c z n y (lub soteriologiczny) buddyjski, zw. milczeniem Buddy,jest de facto odmowa udzielania odpowiedzi na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /1 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AETERNI PATRIS (UNIGENITUS)

  Encyklika ogłoszona przez papieza LeonaXIII 4 sierpnia 1879 (Acta Leonis Papae, R 1882, I 225–284). Podtytuł encykliki:O przywróceniu w szkołach katolickich chrzescijanskiej filozofii w duchu (ad mentem)doktora anielskiego sw. Tomasza z Akwinu wskazywał na potrzebe odnowy filozofiichrzescijanskiej oraz kierunek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /6 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABRAKSAS (Abraxas, Abrasax, Abrasaks, gr. Abrasx)

  Imię bóstwa w systemiegnostyka Bazylidesa; magiczne zaklecie umieszczane na póznohellenskichamuletach i talizmanach.Etymologia imienia nie jest ostatecznie wyjasniona. J. B. Passerius uwaza,ze słowo to pochodzi od hebr. ha-berak-hah, czyli „błogosławienstwo” (bliskieznaczenie ma jedno z najstarszych zaklec...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /4 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNOSTYCYZM

  (gr.  gnwstoc [ágnostos]—niepoznawalny)—termin wprowadzonydo filozofii w 1863 przez T. H. Huxleya (Collected Essays, Lo 1893)na oznaczenie niepoznawalnosci rzeczywistosci istniejacej poza zjawiskami.

  W znaczeniu ogólnym a. to stanowisko teoriopoznawcze głoszace niepoznawalnoscczegokolwiek (a. powszechny) albo...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /1 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSOLUT

  (łac. absolutus—zupełny, doskonały, bezwzgledny, bezwarunkowy)—to, co pod zadnym wzgledem nie jest uwarunkowane ani ograniczone;byt pierwotny, niezalezny, samoistny, posiadajacy w sobie racje swego istnieniai swoich kwalifikacji, pełnia bytu, pełnia doskonałosci.Termin a. wprowadził do filozofii Plotyn na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /62 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSTRAKCJA

  (gr. .fa.resic [apháiresis]; łac. abstractio—odrywanie, oddzielanie,zatrzymywanie)—w jezyku potocznym a. oznacza oderwanie od codziennegozycia i nieliczenie sie z tym, co realne. W filozofii termin a. oznaczaspecyficzna czynnosc intelektu, polegajaca na oddzielaniu i zatrzymywaniu jakiejswłasciwosci z rzeczy, na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /26 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ACTIO — PASSIO

  (gr. poie.n—psqein [poiéin—páschein]; łac. actio—passio,działanie—doznawanie)—w jezyku potocznym a. oznacza jakas czynnosc, zasp.—wzruszenie, przezycie, doznanie. W filozofii a. w szerokim sensie oznaczaróznego rodzaju naturalne działania, natomiast p. usprawnienia i usposobienia.

  Zarówno a., jak i p. naleza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /16 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADAMCZYK Stanisław

  Filozof, ur. 11 X 1900 w Łekach, parafia Szczepanów,powiat Brzesko, zm. 3 I 1971.Ukonczył w 1918 I Gimnazjum w Tarnowie i wstapił do tamtejszego SeminariumDuchownego; w 1923 przyjał swiecenia kapłanskie; pracował jakowikariusz w Debicy.

  Od 1926 studiował w Rzymie na jezuickim uniwersytecieGregorianum, w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /7 142

  praca w formacie txt

Do góry