Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  SANDHURST, Brytyjska Królewska Akademia Wojskowa

  Powstała w 1812, kształciła ofic. piech. oraz kaw. Jej pierwsi absolwenci zdążyli jeszcze wziąć udział w bitwie pod Waterloo. Ofic. art. i saperów kształciła natomiast Królewska Akademia Wojskowa w Woolwich.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAVARY Anne-Jean-Marie-Rene (26 IV 1774 - 2 VI 1833), ks. Rovigo, gen. franc.

  Jeden z zaufanych ludzi Napoleona. Ur. w Marcq-et-Chevrie-res, dep. Ardenów. Od 1789 w wojsku, walczył nad Renem, 1797 adiutant Desaixa, z którym uczestniczył w wyprawie do Egiptu. Po śmierci Desaixa pod Marengo został adiutantem Bonapartego. Zyskawszy jego zaufanie, wykonywał odpowiedzialne zadania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /1 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SANDOMIERZ, m. na lewym brzegu Wisły, w pobliżu ujścia Sanu

  O które dwukrotnie w czasie kampanii 1809 walczyły wojska Ks. Warszawskiego z Austriakami.

  Po podjęciu przez ks. Poniatowskiego ofensywy w Galicji, 15 V pod S. dotarł gen. Rożniecki z bryg. kaw. (2,5 i 6 p. jazdy), 2 bat. 6 pp. i dwiema komp. 8 pp. Równocześnie pojawił się tam gen. Sokol-nicki z bryg...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /1 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAKSONIA, państwo w płd.- wsch. Niemczech, rządzone przez dynastię Wettynów

  Od 1768 władzę sprawował Fryderyk August, który starał się zachować neutralność w sporach międzynarodowych dotyczących sąsiednich krajów. 1806 armia sas. została rozbita pod Jeną. Napoleon postanowił uczynić z S. swego sojusznika i następnego dnia po bitwie uwolnił wziętych do niewoli żoł. i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /1 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHARNHORST Gerhard Johann von (12 XI 1755 - 8 VI 1813), gen. prus.

  Ur. w Bordenau k. Hanoweru, w rodzinie chłopskiej. Od 1788 w służbie wojsk., ukończył akademię art. 1792 walczył pod rozkazami ks. Yorku pod Hondschoote i Menin. Nie mogąc doczekać się awansu w armii hanower., przeszedł w 1801 do służby prus. Wykładał w berlińskiej akademii wojskowej i był...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SANGUSZKO Eustachy (25 X 1768 - 2 XII 1844), gen. poi.

  Ur. w Radzyniu Podlaskim. Służbę wojsk, rozpoczął we Francji w p. Royal-Allemand, 1786 wrócił do kraju. Poseł na Sejm Czteroletni, uczestnik kampanii 1792 jako brygadier, odznaczył się pod Zieleńcami i otrzymał jeden z pierwszych krzyży Virtuti Militari.

  W powstaniu kościuszkowskim prosty...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SALICETI Antoine-Christophe (26 VIII 1757 - 23 XII 1809), polityk i dyplomata franc.

  Ur. w Bastii na Korsyce, 1789 wybrany na deputowanego stanu trzeciego do Stanów Generalnych. Zwolennik ścisłych związków z Francją, przeforsował w Zgromadzeniu Narodowym dekret uznający Korsykę za integralną część terytorium franc. Najego wniosek wezwano Pasquale Paolego do powrotu do kraju...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SANKIULOTA (sans culotte), określenie żoł.- ochotnika w czasach Rewolucji

  Pojawiło się w 1792 przed bitwą pod Valmy. Oznaczało ludzi nie noszących eleganckich obcisłych spodni culotte, w które ubierała się wówczas szlachta, ale długie pantalony. Typowym elementem stroju s. były: „czapka wolności”, czyli czapka frygijska w kolorze czerwonym, uważana za symbol rewolucyjnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAN ILDEFONSO, m. w Hiszpanii

  Gdzie 19 VIII 1796 został podpisany traktat między Francją a Hiszpanią (nazywany też pierwszym), ustanawiający przymierze obu krajów po okresie wzajemnych walk w czasie Rewolucji. Madryt zobowiązał się wypowiedzieć wojnę Anglii.

  Tu podpisano również preliminaria do drugiego traktatu z 1 X 1800...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SANKTPETERSBURSKA KONWENCJA

  Zawarta 5-9 IV 1812 między Szwecją a Rosją. Sygnatariusze zobowiązali się wspierać wzajemnie na wypadek wojny franc.-ros. lub duń.-szwedz. W rzeczywistości Szwecja spełniła postanowienia konwencji dopiero w 1813, kiedy wiadomo już było, że WA została rozbita w Rosji. Wystawiła wówczas 30-tys...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /399

  praca w formacie txt

Do góry