Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AKT I MOŻNOŚĆ - Czym są A. i M.?

  Dla Arystotelesa i Tomasza z Akwinu – teoretykówa. i m. – przedmiotem naszego poznania jest byt. M. i a. nie sa bytem, leczczynnikiem „składowym” bytu. To my w istniejacym bycie poznajemy realnestrony: potencjalno-moznosciowa i aktualna. W Bycie Pierwszym – tym, copojmujemy, jest jego a. Arystoteles nazwał a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /4 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT LUDZKI - Wpływ emocji

  Jest rzecza znana z psychologii, iz rózni ludzie rozmaicieprzyswajaja sobie tresci zmysłowopoznawcze, co juz w sredniowieczu wyrazanow zasadzie: „quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur”. Istniejasposoby poznania wzrokowe, słuchowe, dotykowe, wechowe itp. Na tym tlewyobraznia współgra...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /4 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT I MOŻNOŚĆ - Jaki jest stosunek M. do A.?

  W realnym bycie strona bytowa, zwana a.,posiada:

  a) pierwszenstwo w poznaniu, gdyz tylko rzeczywistosc aktualna powodujeproces poznania;

  b) pierwszenstwo w bytowaniu, bowiem tylko bytaktualnie istniejacy moze byc racja zmian, ruchu, czyli tego wszystkiego, cowyraza m. bytowa.

  Ta zas jest racja wszystkiego, co w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /5 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT LUDZKI - Współdziałanie rozumu i woli w a. l. (akcie decyzyjnym)

  Warto zacytowaczwiezła i słuszna analize przeprowadzona przez J. Woronieckiego w Katolickiejetyce wychowawczej: „To wzajemne oddziaływanie na siebie rozumu i wolilepiej rozumiemy, gdy poddamy analizie dłuzszy przebieg działalnosci moralnejzmierzajacej do jakiegos celu przez wybór rozmaitych srodków...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /7 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT LUDZKI

  (łac. actus humanus)—ludzkie działanie, akt decyzyjny, majacyswoje zródło w rozumnym poznaniu i wolnej woli.

  A. l. nie ogranicza siewyłacznie do poznawczego działania intelektu ani tez nie ujawnia sie główniew teoretycznym poznaniu, lecz ogarnia poznanie praktyczne (akty decyzji)i poznanie „pojetyczne”...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKSJOMATYZACJA

  (gr. .x.oma [aksíoma]—godnosc, powazanie, wartosc)—operacja przekształcenia danej dziedziny wiedzy w system aksjomatyczny.

  A. jakiejs dziedziny polega na podaniu dla niej aksjomatyki i zbioru regułwnioskowania oraz na wybraniu sposród jej terminów terminów pierwotnych,czyli takich, które wystepuja w aksjomatach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /4 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT LUDZKI - Decyzja — bytem moralnym

  Moment zdeterminowania siebie w działaniuprzez wybór konkretnego sadu praktycznego jest momentem decyzji, czyliprzeciecia procesu rozmysłu i akceptacji, zechcenia tak działac, jak ostatecznieobrany sad praktyczny wskazuje. Ukonstytuowałem siebie realnym, konkretnymzródłem działania. Działanie juz jest jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /17 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT LUDZKI - Ogólne rozumienie

  Kazda epoka i niemal kazde pokolenie powracado rozwazan dotyczacych działania ludzkiego, które jest nieodłaczne od faktubycia człowiekiem jako człowiekiem.

  Nie wszystko, co człowiek wykonuje, jestprzejawem jego człowieczenstwa, jest a. l., ale jedynie to, co oden jako rozumnei chciane pochodzi. Wiele...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /3 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT I MOŻNOŚĆ

  (gr. .n.rgeia [enérgeia]—d.namic [dýnamis], pjh [pathe];łac. actus—potentia) – wzajemnie (w róznych porzadkach) przyporzadkowaneczynniki-składniki jednego bytu, w którym a. i m. sa odpowiednio: formai materia, substancja i przypadłosci, istnienie i istota, a wiec to, co jest determinujacei determinowane...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBERT WIELKI (Albert z Lauingen, Albert z Kolonii)

  Teolog, filozof,przyrodnik, bp Regensburga, zw. doctor universalis, doctor expertus, doktorKoscioła, ur. ok. 1200 w Lauingen w Szwabii, zm. 15 XI 1280 w Kolonii.

  A. pochodził ze szwabskiej rodziny rycerskiej, studiował w płn. Italii, główniew Padwie; tam w 1223 wstapił do zakonu dominikanów. Po odbyciu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /6 749

  praca w formacie txt

Do góry