Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ALBERT WIELKI (Albert z Lauingen, Albert z Kolonii) - Filozofia bytu

  Filozofie teoretyczna („realna”, w odróznieniu od „moralnej”i „racjonalnej”, czyli etyki i logiki) dzieli A., za Arystotelesem, na:

  a) fizyke,której przedmiotem jest „ciało zmienne” („corpus mobile”);

  b) matematyke, zajmujacasie ilosciowym aspektem rzeczy materialnych;

  c) metafizyke, która badabyt jako byt...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /6 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBERT WIELKI (Albert z Lauingen, Albert z Kolonii) - Koncepcja człowieka

  Problematyke człowieka A. podejmuje wielokrotnie,poczynajac od Summa de homine, zarówno w pismach teologicznych, jak i filozoficznych.Jego koncepcja człowieka jest odmienna od Tomaszowej, mimo podobienstwwerbalnych. A. obstaje przy pochodzacej od Augustyna (ostatecznie zasod Platona) koncepcji duszy jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /6 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBERT WIELKI (Albert z Lauingen, Albert z Kolonii) - Nauka o przyrodzie

  A. był wybitnym badaczem przyrody w skali wielustuleci. Jego prace przyrodnicze obejmuja szeroki zakres tematyczny—anatomie,fizjologie, medycyne, zoologie i embriologie, botanike, mineralogie, a takzeprzyrodoznawstwo stosowane, jak uprawa ogrodów czy agronomia.

  Naukeo przyrodzie ozywionej rozumie jako dział...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /2 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AL - FARABI (Abu Nas.r Muh. ammad ibn Muh. ammad ibn T. arkhan ibn Awzalug (U zlug) al - Farabı)

  Filozof, ur. 870 w Farab (Turkiestan), zm. 950 w Damaszku.A. studiował w Bagdadzie logike pod kierownictwem chrzescijanskichuczonych Yuh. anna ibn Hayl¯ana (zm. 910) oraz Ab¯u Bishr Matt¯a (zm. 940),jednego z tłumaczy Arystotelesa na jezyk arab. Uczył sie takze gramatykiarab., astronomii, muzyki, medycyny i nauk...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /9 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALGORYTM

  (średniowieczno-łac. algorithmus, od przydomka perskiego matematykaAbu Gˇ afara Muh. ammada Ibn Mu sà al-Huwarizmı zw. Al-Chwarizmi,zmieniony pod wpływem gr. na arithmos)—dokładny opis postepowania gwarantujacyosiagniecie okreslonego rezultatu w skonczonej ilosci elementarnychkroków.

  Najistotniejsze cechy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /4 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORALIZM

  (od łac. a—nie, moralis—obyczajny, moralny)—stanowisko,które albo neguje całkowicie istnienie dobra moralnego (a. skrajny), albopodporzadkowuje je innym dobrom (a. umiarkowany, relatywizm).

  A. moze wyrastac z załozen metafizycznych, teoriopoznawczych lub antropologicznych.W pierwszym przypadku neguje sie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /2 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBERT WIELKI (Albert z Lauingen, Albert z Kolonii) - Teologia a filozofia

  Stanowisko filozoficzne i teologiczne A. wywodzi siez przekonania, ze wiedza przyrodzona, której całokształt nazywa za Arystotelesemfilozofia, nie grozi konfliktem z teologia, gdyz sa to dziedziny rózne—zarówno co do przedmiotu, celu jak i metody. Teologia mówi w swietle Objawieniao Bogu jako o dobru najwyzszym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT LUDZKI - Akt decyzyjny — akt ludzki

  Czynniki te oddziałuja, poprzez poznanie,na człowieka, który ostatecznie, majac i motyw, i ukierunkowanie działania,chce działac i wyzwala z siebie ludzkie działanie w swoistym sprzezeniu wolii rozumu—w akcie, który integruje wszystkie strony człowieka—a jest nimakt decyzji. W akcie tym człowiek konstytuuje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /10 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT I MOŻNOŚĆ - Racje za przyjeciem A. i M. w bytach realnych

  Uzasadnienia a. i m. jakoskładników realnie istniejacego bytu dokonał Arystoteles, wskazujac, ze:

  1) obserwacjai analiza ruchu-przemian jest tylko wtedy niesprzeczna, gdy byt jestukonstytuowany z a. i m.;

  2) zasada niesprzecznosci wtedy tylko moze realnieobowiazywac w swiecie rzeczywistym, jesli ten swiat jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /5 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT LUDZKI - Treściowe determinanty aktu ludzkiego

  Dobro (cel) poruszajace nasze pozadanienie jest beztresciowe, lecz bogate w tresc, która jako istniejaca konkretniepociaga ludzkie pozadanie. Odczytanie „mego dobra” jako „prawdy mojej”,jako konkretnej dla mnie zrozumiałej tresci, poprzez która mam sie ubogacic,dokonuje sie przez rozum i znajduje swoje ostateczne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /2 478

  praca w formacie txt

Do góry