Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Szkoła pitagorejska

  W j e d n ym z poprzednich rozdziałów mówiliśmy już o Pitagorasie, założonymprzez niego związku, prześladowaniach pitagorejczyków (450-410) i ich ucieczcez Krotonu. Opuściwszy Kroton, pitagorejczycy zgromadzili się w Regium,w którym założyli szkołę. W IV w. główna szkoła pitagorejska znajdowała się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /7 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ksenofanes z Kolofonu

  Tradycja przekazała wyobrażenie Ksenofanesa jako starca, wędrownego rapsoda.O Ksenofanesie wiemy bardzo niewiele. Najprawdopodobniej działał około roku540 przed Chrystusem, żył bardzo długo, około 92 lat. Jak sam pisze o sobie, niebył zawodowym rapsodem, a gdy został wygnany z Grecji, osiadł na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /3 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Młodsi eleaci

  Zarówno system Empedoklesa, jak i Anaksagorasa był pluralistyczny i miał nacelu pojednanie tez Heraklita i Parmenidesa. Jednak takie rozwiązanie nie znalazłouznania w gronie najbliższym Parmenidesowi. Eleata stworzył bowiemszkołę, której przedstawiciele - tak zwani młodsi eleaci - bronią jego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heraklit z Efezu

  O życiu Heraklita wiemy bardzo niewiele. Pochodził z najwyższego rodu efeskiego,należał do kapłanów-królów. Działał w latach 504-501 przed Chrystusem.Zapewne przed śmiercią był czas jakiś pustelnikiem, porzuciwszy funkcjekrólewsko-kapłańskie. Wydaje się, że nie był niczyim uczniem, lecz znał...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /8 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Młodsi eleaci - Zenon z Elei

  Zenon z Elei zasłynął jako twórca argumentów przeciwko ruchowi. Był on ulubionymuczniem Parmenidesa, od którego był około dwadzieścia pięć lat młodszy.Urodził się około roku 489, a zmarł około 430 r. przed Chrystusem. Wedlerelacji Platona mniej więcej w roku 449 był z Parmenidesem w Atenach i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /5 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parmenides z Elei

  Był obywatelem Elei, kolonii założonej przez uciekinierów z Fokei (ok. 540 r.).Diogenes Laertios podaje, że Parmenides był w pełni sił męskich (floruit) w latach504-500 przed Chrystusem. O ile prawdziwy jest przekaz Platona, Parmenidesw późnym okresie swojego życia odwiedził Ateny, w których spotkałsię...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /4 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Milecie - Anaksymander

  Anaksymander był również obywatelem Miletu, a przy tym towarzyszem,uczniem i następcą Talesa. Był autorem dzieła 0 naturze (Ilepi cpuaecoc), której e d n a k zaginęło. Urodził się około roku 610, a zmarł około 545 r. przed Chrystusem.Podobnie jak Tales był uczonym uniwersalnym. Anaksymander...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /4 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Młodsi eleaci - Melissos z Samos

  Drugim przedstawicielem szkoły eleackiej jest Melissos z Samos. Wsławił sięon jako dowódca floty samijskiej, która zadała flocie ateńskiej klęskę pod Samosw roku 441/440 przed Chrystusem. Był uczniem Parmenidesa, ale możliwejest, że należał także do szkoły jońskiej. Melissos napisał rozprawę O...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /1 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podziały filozofii greckiej

  Różne perspektywy przyjęte przez badaczy powodowały, że w bardzo rozmaitysposób dzielili oni na okresy filozofię grecką. Rozważmy kilka takich podziałów:

  I. F. Ueberweg:

  1. Filozofia przedattycka (VI w. - do połowy V w. przed Chrystusem)

  2. Filozofia attycka (V-IV w. przed Chrystusem)

  3. Filozofia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /1 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła do dziejów filozofii greckiej

  Zagadnienie źródeł do dziejów filozofii greckiej jest bardzo obszerne. Zewzględu na syntetyczny charakter naszej pracy, ograniczymy się tylko do przedstawienia pewnych ogólnych wskazówek, które mogą być pomocnew dalszym studium. Spośród fundamentalnych prac poświęconych historii filozofiistarożytnej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /8 106

  praca w formacie txt

Do góry