Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Sokrates

  Jest zjawiskiem szczególnym, w jak wielkim stopniu obraz Sokratesa zakorzeniłsię w świadomości każdego wykształconego człowieka. Wizerunek Sokratesatkwi głęboko w pamięci każdego, kto zetknął się z platońską Ucztą, w którejAlkibiades mówi, że:

  Jest najpodobniejszy do tych Sylenów, siedzących w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /20 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAROŻYTNOŚĆ - Charakterystyka epoki

  Już eleaci, młodsi pitagorejczycy, Empedokles, Anaksagoras i atomiści swądziałalnością wkraczają w klasyczny okres filozofii greckiej, ale nie oni należądo jego głównych przedstawicieli. Wprawdzie wielka filozofia platońska i arystotelejskawiele czerpie z tamtych kierunków, ale jej źródłem jest w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /2 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atomizm

  Dzieje atomizmu nie są dobrze znane. Teorię atomistyczną wiązano częstoz i m i e n i em Demokryta, zapominając o Leukipposie. Wynikało to z tego, iż jużw starożytności zrodziło się przekonanie, że Leukippos w ogóle nie istniał. Dziśjednak możemy stwierdzić, że jest on postacią historyczną, że...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkmajon z Krotonu

  Tradycja przedstawia go jako zwolennika tezy, że dusza jest nieśmiertelna. Byłtwórcą psychologii doświadczalnej. Alkmajon uważał mózg za ogólne sensorium(centralny organ zmysłowy) i dokonywał badań doświadczalnych przeprowadzającsekcje. Dostrzegał różnicę między zmysłami i umysłem.

  Przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Milecie - Anaksymenes

  Urodził się około roku 585, a zmarł około 525 r. przed Chrystusem. Należy niewątpliwiedo szkoły z Miletu. Napisał dzieło O naturze (Ilepi (pwecoc).Przyjmuje stanowisko zbliżone do tego, które zajął jego towarzysz Anaksymander.Twierdzi, że świat jest bezkresny, a ruch wieczny. Niemnieju Anaksymenesa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /3 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofowie eklektyczni

  Zanim przejdziemy do wielkiego systemu atomistycznego, omówmy grupę filozofóweklektycznych, nie tworzących szkoły.Hippon z Samos (lub z Krotonu) należał do italskiej szkoły medycznej.Żył i działał współcześnie z Empedoklesem oraz Anaksagorasem. Jest onw swych poglądach zależny od szkoły z Miletu, a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /3 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Empedokles z Akragas

  Urodził się około 490 r. przed Chrystusem w Akragas na Sycylii, a zmarł okołoroku 430. Wiemy, że brał czynny udział w polityce i był przywódcą ruchu demokratycznegow Akragas. Przekazy zgodnie twierdzą, że Empedokles był cudotwórcą,znachorem i czarnoksiężnikiem. Był więc przedstawicielem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /14 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religia grecka i orfizm

  Właściwej formy życia religijnego Greków nie należy poszukiwać w oficjalnymkulcie czy w krytycznych poglądach myślicieli. Najwyższy poziom starożytneżycie religijne osiąga w misteriach, które są uczestnictwem nie tylko w tajemnicy,ale i w wydarzeniach z życia czczonego bóstwa.

  W pewnym sensie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /3 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anaksagoras z Klazomenai

  Pochodził z jońskiego miasta Klazomenai (ur. ok. 500 r., f ok. 428 r. przed Chrystusem).Porzucił majątek i sprawy doczesne, aby oddać się całkowicie życiu filozoficznemu.Podobno, gdy zarzucono mu, że nie dba o swoją ojczyznę, miałwskazać na niebo i powiedzieć, że t am jest jego ojczyzna5...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /6 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pitagoras

  Dane o jego życiu są bardzo niejasne i skąpe. Przekazy zawierają wiele wiadomościlegendarnych, mianowicie, że był synem Apollina lub Hermesa, odwiedzał Hades,był prorokiem, cudotwórcą, półbogiem. Dane biograficzne przekazane przezJamblicha, Porfiriusza czy Diogenesa Laertiosa są bardzo niepewne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /7 518

  praca w formacie txt

Do góry