Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Szkoły sokratyczne - Szkoła megarejska

  Twórcą szkoły megarejskiej był Euklides z Megary. Był on raczej przyjacielemniż uczniem Sokratesa. Podobno w przebraniu kobiecym odwiedzał go w Atenach,gdy Ateńczycy pod karą śmierci zakazali Megarejczykom wstępu do miasta.Euklides przyjmował w Megarze również Platona i innych uczniów Sokratesa,gdy ci...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /3 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sceptycyzm

  Sceptycyzm jest trzecim wielkim kierunkiem filozoficznym okresu hellenistycznego.Kierunek ten, zasługujący bardziej na miano nurtu niż szkoły, trwadługo, bowiem około pięciu stuleci. Jego rozwój jest powiązany z innymi szkołamifilozoficznymi, na które silnie oddziałuje.

  Dzieje sceptycyzmu dzielą się na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /4 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arystoteles

  Można by powiedzieć, że cała racja bytu Platona i platonizmu przejawia sięw przygotowaniu gruntu pod filozofię Arystotelesa. Trzeba było bowiem skrajnościi przesady, do której doszła doktryna Platona, aby mógł zaistnieć umiarArystotelesa. Platonizm i arystotelizm stanowią dwa zasadnicze wiązania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /9 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoły sokratyczne - Szkoła elidzko - eretryjska

  Niczym specjalnym nie odznaczyła się szkoła założona przez bliskiego Euklidesowiz Megary, a ulubionego ucznia Sokratesa, Fedona. Fedon zakłada ją zrazuw swym rodzinnym mieście, w Elidzie, później jednak Menedemos, tak jak Stilponzajmujący się etyką, i Asklepiades z Fliuntu przenoszą tę szkołę do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesny Perypat

  Rok 322 przed Chrystusem, który jest rokiem śmierci Arystotelesa, wyznaczanowy etap w rozwoju kultury ogólnoludzkiej. Zanim jednak przystąpimy doogólnej charakterystyki tej epoki, wymieńmy bezpośrednich następców Arystotelesaw Likejonie.

  Arystoteles ustanowił swym następcą Teofrasta z Eresos (lata...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /4 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoły sokratyczne - Cynicy

  Od szkoły megarejskiej i elidzko-eretryjskiej nieporównanie ważniejszymi nurtamisą cynizm i hedonizm.

  Celem cyników, podobnie jak sofistów i Sokratesa, było kształtowanie ludzkichpostaw. Najsłynniejszy z cyników, Diogenes zapytany na targu niewolników, co umie robić, miał odpowiedzieć: „rządzić ludźmi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /11 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES HELLENISTYCZNY - Tło historyczne epoki

  Wielki twór Aleksandra Wielkiego połączył świat grecki z dalekim i bliskimWschodem. Dominacja Macedonii oznaczała koniec wolności helleńskiej,który dokonał się wraz ze zwycięstwem Filipa pod Cheroneą (338 r. przedChrystusem). Niewola Greków zbliżała się wielkimi krokami, ale z nią, co...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /5 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoły sokratyczne - Cyrenaicy

  Drugą z większych szkół sokratycznych stanowi szkoła cyrenaików. Nie powstałaona tak jak szkoła cynicka w kręgu obywateli wywodzących się z niższychwarstw społecznych, zgrupowanych w gimnazjum Kynosarges, alew pięknym, wesołym i cieszącym się dobrobytem mieście wybrzeża afrykańskiego,sławnej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /9 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stoicyzm

  N u r t em najbardziej charakterystycznym dla epoki hellenistycznej jest pierwszyz trzech wielkich kierunków tego okresu, którym jest stoicyzm. Trwa onwiele wieków, a doktryna ulega wielu zmianom. Ze względu na to wyróżnia siętrzy fazy stoicyzmu, stoicyzm wczesny (Ateny), stoicyzm średni (Rodos) orazstoicyzm...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /6 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieje platonizmu

  Akademia Platońska wywarła olbrzymi wpływ na duchowe dzieje ludzkości. Naprzełomie starożytności i średniowiecza panuje odrodzony platonizm, który następniewpływa na chrześcijaństwo (Ojcowie wschodni, Augustyn, Boecjusz),zakorzenia się w myśli arabskiej, a jako augustynizm jest dominującym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /6 209

  praca w formacie txt

Do góry