Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Epikureizm rzymski - Filodem z Gadary

  Przebywa stale pod Neapolem. Jego liczne pisma, które są bezcennym źródłemdo historii epikureizmu, odnaleziono w willi Pizona w słynnych papirusach herkulanejskich.

  Pisma Filodema umożliwiają wgląd w dyskusje, które toczyły się w tymokresie w łonie samego epikureizmu, a także polemiki epikurejczykówz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /2 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eklektyzm w Akademii w I wieku przed Chrystusem

  Aby uzupełnić obraz kierunków i ośrodków filozoficznych w I w. przed Chrystusem,trzeba wrócić do Akademii, w której po okresie sceptycznym nastajeeklektyzm. Podobnie jak w odniesieniu do wielu innych zagadnień, równieżi w tym wypadku naszym przewodnikiem jest Cyceron, którego Akademiki(Academica)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średnia Akademia - Karneades z Cyreny

  W Akademii Platońskiej po rządach kolegialnych scholarchat (lata 156-129przed Chrystusem) obejmuje Karneades z Cyreny (ur. ok. 214 r. przed Chrystusem).T ę samą rolę, jaką Tymon z Fliuntu pełnił przy Pirronie, a Lakides przyArkezylaosie, przy Karneadesie pełnił Kleitomach z Kartaginy, który po...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /4 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sceptycyzm - Pirron z Elidy

  Z tego tła wyłania się twórca nurtu sceptycznego Pirron (ok. 376-286 r. przedChrystusem). Jest to postać, wokół której narosła legenda, w wyniku czegotrudno o obiektywny obraz. Podobno był zrazu malarzem i dopiero później zostałfilozofem. Pierwszym z filozofów, który silnie na niego oddziałał był...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /4 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sceptycyzm - Tymon z Fliuntu

  Bezpośrednimi uczniami Pirrona byli demokrytejczyk Nauzyfanes, którego nauksłuchał Epikur, i Tymon z Fliuntu. Tymon żył w latach 325-235 przed Chrystusem.Był on początkowo słuchaczem szkoły megarejskiej, ale p o t em przebywałw otoczeniu Pirrona w Elidzie. Następnie przeniósł się do Aten, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sceptycyzm - Aryston z Chios

  Ze względu na niechęć do stoicyzmu do kręgu sceptyckiego może być zaliczanyuczeń Zenona z Kition Aryston z Chios. Arystona łączy podobieństwo z drugimuczniem Zenona Herillosem z Kartaginy Zasadnicza różnica pomiędzy nimipolega j e d n a k na tym, że podczas gdy Herillos uważał, że właściwym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /2 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średnia Akademia - Arkezylaos z Pitane

  Wraz ze scholarchatem następcy Kratesa, Arkezylaosa (ur. w roku 315 przedChrystusem) Akademię Platońską opanowuje nowy sceptyczny duch, którycechuje okres nazywany Średnią Akademią.

  Filozofowie Średniej Akademii, nawiązując do Platona twierdzą, żeo świecie zewnętrznym człowiek może mieć tylko...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /3 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoły sokratyczne

  Pośród szkół sokratycznych wyróżnia się szkołę megarejską, elidzko-eretryjską,cynicką i cyrenajską. Szkoły te znamionuje pozytywny stosunek do rozumu jakodo naszej naczelnej władzy, co jest refleksem intelektualizmu etycznego Sokratesa.Pod w z g l ę d em nauki ich związki z n im są niejednokrotnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bion z Borystenes i diatryba

  Obok trzech nowych nurtów trwają w umysłowości hellenistycznej dawne, sokratejskieszkoły i kierunki. Szkoła cyrenajska reprezentowana przez Teodora,Hegezjasza i Annikerisa wywiera wpływ na epikureizm. W owym czasie marównież miejsce bardzo ważne dla późniejszego cynizmu zmieszanie elementówhedonistycznych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /2 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieje platonizmu - Akademia Platońska

  Przez czterdzieści lat był Platon scholarcha Akademii. Sama Akademia z jednejstrony okazała się instytucją długotrwałą, ponieważ zamknięta została dopiero przez cesarza Justyniana w roku 529 po Chrystusie, z drugiej jednak spośródszkół greckich pod względem doktryny okazała się najmniej stała.

  Do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /4 175

  praca w formacie txt

Do góry