Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  SELIM III (24 XII 1761 - 27 VII 1808), sułtan turec.

  Ur. w Konstantynopolu, syn Mustafy III. Objął tron w IV 1789 po swym stryju Abdul-Ha-midzie I. Próbował umocnić władzę centralną, dokonał reformy wojska na wzór europejski. Wprowadził w administracji „nowy system”, zwany ni-zam-i dżedid.

  Utrata części ziem nad Dunajem, które zdobyły Rosja i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIESŁAWIN Aleksandr Nikiticz (1780 - 1858), gen. ros.

  Ukończył korpus kadetów, służył w art. gwardii. Uczestnik wojen z Francją 1805-1807 i Turcją 1806-1812.

  W początkach kampanii 1812 kpt., adiutant Barclaya de Tolly. W IX, już po bitwie pod Możajskiem, stanął na czele konnego oddziału partyzanckiego. Pierwszy zorientował się, że Napoleon...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SENARMONT Alexandre-Antoine (21 IV 1769 - 26 X 1810), gen. franc.

  Ur. w Strasburgu, syn gen. art., 1785 ukończył szkołę art. w Metz. Walczył w Armii Północy oraz Armii Sambry i Mozy, 1800 odznaczył się pod fortem Bard, otwierając drogę wojskom franc.

  1805 zastępca szefa sztabu art., uczestnik kampanii 1805, 1806-1807, bił się pod Austerlitz, gdzie bronił...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHÓNBRUNN, rezydencja Habsburgów pod Wiedniem

  15 XII 1805 doszło tu do podpisania traktatu między Prusami a Francją. W przeddzień bitwy pod Austerlitz prus. min. Haugwitz przybył do Austrii, gotów ogłosić przystąpienie Prus do trzeciej koalicji, zgodnie z postanowieniami tajnego traktatu z Poczdamu.

  Na wieść o klęsce Rosjan i Austriaków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /1 810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEYES Emmanuel-Joseph (3 V 1748 - 20 VI 1836), polityk franc.

  Ur. w Frejus, dep. Alpes-Ma-ritimes. Przed Rewolucją ksiądz, wikariusz generalny biskupstwa Chartres. W 1789 ogłosił pam-flet Co to jest stan trzeci?, który zyskał mu ogromną popularność.

  Wybrany do Stanów Generalnych, okazał się zdolnym mówcą. Współzałożyciel klubu jakobinów, przeszedł potem do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEROCK, m. na prawym brzegu Narwi w pobliżu jej ujścia do Bugu

  W I 1807 Napoleon rozkazał wznieść tu fortyfikacje ziemne. Prace trwały 1807--1812 i nie zostały zakończone. 10 XII 1812, wracając spod Moskwy, Napoleon zatrzymał się na krótko w S. i oglądał wały ziemne. Umocnienia te istnieją do dziś w płn.-zach. części miasta.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHWARZENBERG Karl Philipp, ks. von (15 IV 1771 - 15 X 1820), feldmarsz. austr.

  Wódz naczelny sprzymierzonych 1813-1814. Ur. w Wiedniu, należał do starej rodziny arystokratycznej, mającej ogromne posiadłości w Czechach. Ukończył wiedeńską akademię wojsk., od 17 roku życia w armii, kawalerzysta. Od 1792 brał udział w wojnie z rewolucyjną Francją, odznaczył się pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /2 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERRA Charles-Franęois (29 VIII 1760 - XI 1813), dyplomata franc.

  Ur. w Genui, z pochodzenia Włoch, karierę dyplomatyczną rozpoczął w 1780, jako radca poselstwa swego miasta na dworze wiedeńskim. 1801-1803 specjalny wysłannik Republiki Liguryjskiej w Madrycie. 31 X 1807 do 30 X 1810    rezydent franc. w Warszawie. Następnie min. pełnomocny w królestwie Wirtembergii, a...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHERER Barthelemy-Louis-Joseph (18 XII 1747 - 19 VIII 1804), gen. franc.

  Ur. w Delie w Alzacji. Mając 13 lat, wstąpił do annii austr., 1760 ranny pod Torgau. 1772 przeszedł do armii franc. jako kpt. art. 1785-1790 służył warmiiholend. W 1792 powrócił do służby franc., 1793 gen. bryg. i gen. dyw. Uczestniczył w oblężeniach wielu miast we Flandrii.

  Od XI 1794 dow. Armii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SASKA ARMIA

  W 1806 piechota armii sas. składała się z p. grenadierów gwardii oraz 12 regimentów liniowych. Każdy z nich miał 2 bat., po 1 komp. grenadierskiej i 4 muszkieterskie, W czasie wojny komp. grenadierskie z kilku pułków łączono w 4-kompanijne bat. Pułki liczyły 1750 żoł., w 1810 zwiększono je do 2...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /6 090

  praca w formacie txt

Do góry