Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Sceptycyzm jako młodszy pirronizm - Ainezydemos z Knossos

  Ainezydemos z Knossos działa w drugiej połowie I wieku przed Chrystusemw Aleksandrii. Jest autorem Rozważańpirrońskich (n\)ppcóveioi Xóyoi), które powstałyzaraz po śmierci Cycerona, a więc około roku 43 przed Chrystusem.

  W tym piśmie przechowanym w skrótach i fragmentach przez Sekstusa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /1 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stoicyzm rzymski - Lucjusz Anneusz Seneka

  Urodził się jako syn retora w Kordobie w roku 4 przed Chrystusem. Wychowywałsię w Egipcie. Jakiś czas przebywał jako wygnaniec na Korsyce. Od roku 49po Chrystusie był wychowawcą Nerona, a w latach 54—61 pełnił funkcję ministra.Potem usunął się w cień, a w roku 65 na rozkaz Nerona popełnił...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sceptycyzm jako młodszy pirronizm - Agryppa

  Późniejsze od argumentów Ainezydemosa są tropy formułowane przez Agryppc.Wśród nich znajdujemy argumentację skierowaną przeciw możliwości poznaniapojęciowego. Jest ono niemożliwe, gdyż pojęcie każdego gatunku jestsprzeczne ze względu na występujące w nim cechy sprzeczne. J e d n a k jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /5 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eklektyzm w Akademii w I wieku przed Chrystusem - Filon z Laryssy i Antioch z Askalonu

  W roku 88 przed Chrystusem, podczas pierwszej wojny Rzymu z Mitrydatesemkrólem Pontu, przebywał w Rzymie scholarcha Akademii Filon z Laryssy. SłuchaczemFilona, a następnie uczniem następcy Filona, Antiocha z Askalonu(f w roku 68 przed Chrystusem), był Cyceron.

  W owym czasie w łonie Akademii ma miejsce...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /1 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średnia Stoa

  Wybitne, a mało znane postacie, wydał stoicyzm, który na przełomie II i I wiekuprzed Chrystusem siedzibę swą obrał na wyspie Rodos. Jest to tzw. ŚredniaStoa. Już w ciągu II wieku słabnie dogmatyzm Stoi. Kryterium prawdy przestaje być samo wyobrażenie, lecz jego zgodność z całością doznań. Upada...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /1 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eklektyzm w Akademii w I wieku przed Chrystusem - Marek Terencjusz Warron

  Przedstawicielem tego kierunku na gruncie rzymskim był Marek TerencjuszWarron (lata 116-27 przed Chrystusem). Był on badaczem bardzo wszechstronniewykształconym. W swej działalności pozostawał pod wyraźnym wpływemPosejdoniosa. Chociaż wiele jest w jego myśli sympatii dla cynizmu, to jednakzasadniczo...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średnia Stoa - Panajtios z Rodos

  To, że trzeci okres Stoi nazywany jest stoicyzmem rzymskim czy cesarskim,jest w dużej mierze zasługą Panajtiosa, który dokonał wielkiego dzieła rozpowszechnieniafilozofii stoickiej w Rzymie. Zdecydowała o t ym przyjaźń, którałączyła Panajtiosa z wybitnymi Rzymianami, Scypionem Młodszym i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /3 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eklektyzm w Akademii w I wieku przed Chrystusem - Marek Tulliusz Cyceron

  Podczas gdy Warron jest eklektykiem dogmatyzującym, to eklektyzm sceptycznywystępuje u Marka Tulliusza Cycerona (lata 106-43 przed Chrystusem).Zarówno o jego życiu, jak i twórczości wiemy wiele dzięki w dużej części zachowanympismom.

  Cyceron studiował u różnych mistrzów i w różnych środowiskach, w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /3 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średnia Stoa - Posejdonios z Apamei

  Był filozofem przez długi czas niedocenianym. Potem, po pracach E. Nordenai M. Heinze zaczęto jego rolę nadmiernie wyolbrzymiać. Badania ostatnichdziesiątek lat przedstawiają nam myśl, niewiele starszego od Cycerona, Posejdoniosajako zjawisko bardzo charakterystyczne dla ówczesnej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /8 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epikureizm rzymski

  Nie tylko stoicyzm Panajtiosa i Posejdoniosa przygotowuje grunt pod przyszłyokres rozkwitu filozofii w cesarskim Rzymie. Władztwo rzymskie przyczyniasię do rozkwitu epikureizmu, który następuje w I w. przed Chrystusem. Wówczasspotykamy takich epikurejczyków jak Apollodoros z Aten - bardzo płodnypisarz, autor...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /537

  praca w formacie txt

Do góry