Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Neopitagoreizm

  Geneza neopitagoreizmu nie jest jasna. Pitagoreizm pierwotny wygasł już w IV w.przed Chrystusem Nie stworzył on szkoły, w wyniku czego nie utrwaliła się pitagorejskatradycja. Dopiero w I w. przed Chrystusem ma miejsce odrodzenie się pitagoreizmu,a Aleksandria i Rzym stają się ważnymi ośrodkami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średni platonizm

  W epoce ogólnego synkretyzmu i eklektyzmu dochodzi do głosu tzw. średniplatonizm. Jest on kierunkiem eklektycznym obejmującym elementy perypatetyckie,stoickie, neopitagorejskie i sceptyczne.

  Po wielkim rozkwicie stoicyzmu cesarskiego w I w. po Chrystusie, stoicyzmw II w. ustępuje na rzecz platonizmu. W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /2 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stoicyzm rzymski - Epiktet

  Urodził się w Hierapolis we Frygii w roku 50 po Chrystusie jako syn niewolnika,należącego do osobistej ochrony Nerona. Wyzwolony około roku 90, znajdujesię początkowo w bardzo ciężkim położeniu materialnym, ale j u ż wówczaszyskuje sławę i znaczenie. Wygnany wraz z innymi filozofami z Rzymu w roku95...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sceptycyzm jako młodszy pirronizm - Sekstus Empiryk

  Mniej więcej w drugiej połowie II w. po Chrystusie działa Sekstus Empiryk.Przydomek 'Empiryk' świadczy o tym, że Sekstus był lekarzem, metodycznieuprawiającym swą umiejętność, a zarazem wyznawcą empiryzmu.Sekstus zostawił trzy dzieła, zawierające bogaty materiał historyczny:

  1. Zarysy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /2 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stoicyzm rzymski - Marek Aureliusz

  Marek Aureliusz był uczniem stoika Marka Korneliusza Frontona. Był cesarzempanującym w latach 161-180 po Chrystusie. Sławę wiekopomną zapewniły muRozmyślania (Ta elę eawóv) w dwunastu księgach. Rozmyślania są owocem bardzodawnej tradycji rachunków sumienia, które wprowadzili już pitagorejczycy.

  Marek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cynizm w II wieku

  W epoce cesarskiej obok innych prądów odradza się cynizm, a w tekstach pisarzyrzymskich w II w. częstym t e m a t em są ówcześni cynicy. Jak w innych kierunkach,tak i w cynizmie pojawia się tendencja do ogólnego powrotu doźródeł. Ustępuje wówczas skojarzenie cynizmu z hedonizmem, natomiast pojawiasię...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epikureizm w II wieku

  Wzmożona religijność zaznaczająca się w takich kierunkach jak stoicyzm, cynizmi różnego typu synkretyzmy na tle platońskim wywołała reakcję. W II w.po Chrystusie rozkwita raz jeszcze epikureizm. N i e jest to zjawisko przypadkowe,ale wynika z poparcia, jakiego cesarze rzymscy udzielali greckim...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /1 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tło ogólne dwu pierwszych wieków po Chrystusie

  Postać Cycerona zamyka poczet wybitnych umysłów, które tworzyły filozofięeuropejską przed Chrystusem. Zanim j e d n a k przystąpimy do omawiania myślichrześcijańskiej, najpierw nakreślimy główne prądy intelektualne dwu pierwszychwieków naszej ery, a p o t em przedstawimy neoplatonizm, aby w t e n...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sceptycyzm jako młodszy pirronizm

  Cynicy i epikurejczycy stanowią w omawianym przez nas okresie nurt słabyi marginalny Akademię Platońską ogarnia coraz wyraźniej dogmatyzm łączącypierwiastki stoickie, platońskie i eklektyczne, przeciwko któremu narasta opozycjaw postaci sceptycyzmu.

  Trzy nazwiska wyznaczają dzieje filozofii sceptycznej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stoicyzm rzymski

  Już Scypion Młodszy i Leliusz, którzy przyjaźnili się z Panajtiosem, zdawali sobiesprawę z tego, jak silny i pozytywny wpływ wywiera stoicyzm na postawęmoralną. Wydaje się, że właśnie ten aspekt stoicyzmu był przyczyną, iż kierunekten zapuścił tak silne korzenie w świecie rzymskim epoki cesarstwa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 657

  praca w formacie txt

Do góry