Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Neoplatonizm - Szkoła ateńska

  Proklos z Bizancjum urodził się w roku 410 lub 412 po Chrystusie, a umarł w roku485 l ub 484. Nauczycielem jego był neoplatonik, komentator Arystotelesa,Syrian. Proklos pochodził z bogatej rodziny sędziowskiej. Początkowo i on miałzostać sędzią, ale ostatecznie wybrał zajęcie filozofa. Filozofię...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /6 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoplatonizm

  Arystotelizm nie był kierunkiem, który wyrażał to, co najbardziej charakterystycznedla epoki kończącego się pogaństwa i zwycięskiego chrześcijaństwa.Arystotelesa przyćmił Platon, ale był to Platon głęboko przemieniony i częściowowzbogacony o arystotelizm. W epoce tej tworzy się nowy kierunek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /2 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoplatonizm - Szkoła aleksandryjska

  W tym okresie Atenom nie było już dane przewodzić życiu filozoficznemu ówczesnegoświata. W przeciwieństwie do znajdujących się w stanie upadku szkółateńskich żywo rozwija się filozofia w Aleksandrii.

  Chociaż neoplatonizm zrodził się w Aleksandrii, to rozkwitał w Rzymie,Syrii, w Pergamonie i w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoplatonizm - Plotyn

  Pochodził z Lykopolis w Egipcie. Urodzony w roku 203 po Chrystusie, zmarłw roku 269. Młodość spędził w Aleksandrii, gdzie został uczniem AmmoniuszaSakkasa, którego około roku 242 opuścił, by udać się z cesarzem Gordianem nawyprawę przeciw Persom. Nieudana wyprawa zakończyła się dla Plotynaucieczką...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /12 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gnoza

  Mając na uwadze ciągłość filozofii pogańskiego antyku, doszliśmy w naszym opracowaniuaż do VI w. po Chrystusie. Zanim przejdziemy do omawiania filozofiichrześcijańskiej, musimy się zapoznać z tworem powstającym na peryferiachchrześcijaństwa, żydostwa i pogaństwa, jakim jest gnoza. Poznanie tego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /16 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoplatonizm - Neoplatonizm a ówczesne życie religijne

  Neoplatonizm rozwija się od końca III w. po Chrystusie przez mniej więcejdwa i pół stulecia, później licznymi strumieniami wsącza się w życie umysłoweśredniowiecza. Dzieje neoplatońskich szkół są bardzo złożone. Prawdopodobniepogaństwo antyczne czuło się zagrożone w swym bycie i to jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /4 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średni platonizm - Inni przedstawiciele średniego platonizmu

  Średni platonizm nie jest słabym i ubocznym nurtem. Należy raczej uznać, żejest on, podobnie jak średni stoicyzm, zdecydowanie za mało doceniany w dziejachfilozofii. Tymczasem nurt ten tworzy podwaliny neoplatonizmu. Do ogólnychrysów filozofowania w t ym okresie należy to, iż coraz częściej zaczyna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /5 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średni platonizm - Plutarch z Cheronei

  Główną postacią średniego platonizmu jest Plutarch z Cheronei w Beocji(lata 45-125 po Chrystusie). W roku 66 po Chrystusie studiuje w Atenachu platonika Ammoniosa. Podczas tych studiów poza filozofią poznaje matematykęi retorykę. Dużo podróżuje, często bywa w Rzymie. Bierze czynny udziałw życiu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synkretyzm żydowski

  Niełatwo było zdobyć się na przełamanie uścisku, którym sceptycyzm dławiłwszelkie filozofowanie. Stoicyzm, cynizm i epikureizm ograniczyły się do sferyetyki. Pozostały na placu dwie wielkie, klasyczne szkoły filozofii: platonizmi arystotelizm. Arystotelizm, j ak zobaczymy, ogranicza się w tym okresie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synkretyzm żydowski - Filon z Aleksandrii

  Filon z Aleksandrii (ur. w 25 r. przed Chrystusem, t w 40 r. po Chrystusie). Pochodziłze znakomitego żydowskiego rodu kapłańskiego. Wiemy, że w roku 40po Chrystusie pojechał do Rzymu jako wysłannik aleksandryjskich Żydów docesarza Kaliguli.

  Kolonia żydowska w Aleksandrii była głęboko przepojona...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /6 589

  praca w formacie txt

Do góry