Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Początki filozofii chrześcijańskiej - Zagadnienie Boga

  Stary Testament mówił bardzo wiele o Bogu, psalmy - główna modlitwa Żydówi chrześcijan, są przepełnione wypowiedziami na temat istoty Boga. Fundamentalnedla Starego Zakonu jest zdanie: „Odpowiedział Bóg Mojżeszowi:„Jestem który Jestem". I dodał: „Tak powiesz synom Izraela: J e s t em posłałmnie do was"...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /4 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki filozofii chrześcijańskiej - Nauka o Logosie

  Znamy wszyscy prolog do Ewangelii św. Jana. Greckie pojęcie logosu, czyli słowa,odnosi św. Jan do osoby Chrystusa, gdy pisze: „I Słowo stało się ciałem"(Kai ó A,óyoc capC eyev£xo, Et verbum caro factum est). Niewątpliwie św. Janposługuje się terminologią przyjętą wówczas w ośrodkach hellenizmu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /2 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki filozofii chrześcijańskiej - Mądrość i rozum

  Objawienie Starego Zakonu postawiło na poczesnym miejscu pojęcie mądrości.Zagadnieniu temu poświęcona jest osobna święta księga, przepiękna KsięgaMądrości, która głosi, że właśnie mądrość (aocpioc, sapientia) jest cenniejsza nadwszystkie skarby świata. Filozofia pogańska też czciła mędrców...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /7 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki filozofii chrześcijańskiej

  Wiele umysłów przeciwstawia się samemu pojęciu filozofii chrześcijańskiej.W istocie filozofia jest jedna, bez żadnych bliższych określeń, ani grecka, anichrześcijańska, ani kantowska, ani marksistowska. Filozofia jest jedna, tak jakjedna jest matematyka. Niemniej wolno nam i należy mówić o niej z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /2 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoplatonizm - Szkoła aleksandryjsko - rzymska po Plotynie

  Uczniem Plotyna był Amelios, który spisał wykłady mistrza w stu księgach.U Ameliosa przejawia się to, co charakterystyczne dla rozwoju późniejszegoneoplatonizmu, mianowicie mnożenie hipostaz. Plotyński umysł rozpada się natrzy hipostazy. W przeciwieństwie do mistrza Amelios uważa, że wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arystotelizm

  Chociaż rozkwit platonizmu wywarł niezatarty wpływ na umysłowość pierwszychwieków naszej ery, błędne byłoby jednak przekonanie, że w tym okresie Likejonprzestał pulsować życiem. Ogólny nawrót do źródeł i do poglądów założycieliposzczególnych systemów przejawia się i w arystotelizmie. Już w II w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoplatonizm - Szkoła syryjska

  Drugą szkołę neoplatońską, nazywaną szkołą syryjską, inauguruje uczeń PorfiriuszaJamblich z Chalkis ( t w 330 r. po Chrystusie). Jest to okres, w którymodżywa platonizm. Platonik Sopatros przewodzi w obrzędach towarzyszącychzałożeniu Konstantynopola i niektórzy sądzą, że to powstające miasto...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /4 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arystotelizm - Aleksander z Afrodyzji

  Najstarsze zachowane komentarze dzieł Arystotelesa pochodzą od działającegookoło roku 200 po Chrystusie Aleksandra z Afrodyzji. Wiele jego t e k s t ów zaginęło,ale przetrwały komentarze do ksiąg A-A Metafizyki, do księgi A PierwszychAnalityk, do Topik, Meteorologii oraz O zmysłach i ich przedmiotach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /2 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoplatonizm - Szkoła pergameńska

  Odgałęzieniem szkoły syryjskiej jest szkoła pergameńska. Tworzy ją uczeńJamblicha Aidesios, który nadaje szkole kierunek praktyczno-religijny i nastawiają w duchu antychrześcijańskiej reakcji politeistycznej.

  Niewiele wiemy o postaciach należących do tej szkoły. Do jej grona należałsłynny cesarz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arystotelizm - Inni arystotelicy

  Wprawdzie arystotelizm zyskuje coraz większe uznanie, ale przewagę nadal maplatonizm. Wyjątek stanowi logika, w której arystotelizm przez wiele wiekówwiedzie prym. Z e względu na logikę Arystotelesa studiuje się w Akademii Platońskiej,w której logika perypatetycka pełni rolę wstępu do filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /4 180

  praca w formacie txt

Do góry