Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Tacjan

  Ściśle związany ze św. J u s t y n em jest drugi apologeta Tacjan (Asyryjczyk, a możeSyryjczyk jak Klemens Aleksandryjski), urodzony w 120 r. w Mezopotamii.Zrazu był wędrownym sofistą i retorem, wtajemniczonym w misteria. Przybyłdo Rzymu i tu nawrócił się na chrześcijaństwo. Możliwe, że stało się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /7 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła Aleksandryjska - Orygenes: Kres wszechrzeczy

  Orygenes w wielu swoich wypowiedziach nie dawał ostatecznych rozstrzygnięć,stawiał raczej zagadnienia, a nie formułował pewników. Uwaga ta dotyczyrównież i problematyki piekła. Zresztą Orygenes nawet w tych tekstach,które zostały zachowane, nie wszędzie wyraża się jasno. Powolnie, ale stale...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atenagoras i inni apologeci

  Najwybitniejszym pod względem filozoficznym spośród apologetów wydaje się Atenagoras, Ateńczyk, który w 177 r., napisał swą suplikę (prośbę) za chrześcijanami.Była to mowa ambasadorska Prośba za chrześcijanami (npeojteta TtepiXpiaxiavcov) skierowana do cezara Marka Aureliusza i współpanującego z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /7 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ojcowie kapadoccy

  Wielkimi spadkobiercami dzieła Orygenesa w IV w. byli trzej Ojcowie kapadoccy:św. Bazyli Wielki, św. Grzegorz z Nyssy i św. Grzegorz z Nazjanzu.Okres między twórczością Orygenesa a pojawieniem się tych myślicieli wypełniajągłównie prace i spory czysto teologiczne dotyczące chrystologii i dogmatuTrójcy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /6 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła Aleksandryjska

  Jak pisaliśmy w poprzednich rozdziałach, już Justyn i Tacjan gromadziliuczniów, by w Rzymie stworzyć rodzaj ośrodków nauczania filozoficzno-religijnego.J e d n a k centra te w żadnym stopniu nie dorównywały znaczeniem intelektualnemuśrodowisku Aleksandrii.

  Nie jest przypadkiem, że właśnie tampowstaje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /1 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła Aleksandryjska - Klemens Aleksandryjski

  Sławą chrześcijańskiej szkoły w Aleksandrii, tzw. szkoły katechetycznej, byłKlemens z Aleksandrii. Tytus Flawiusz Klemens urodził się zapewne w Atenachokoło 150 r. i był poganinem. Po nawróceniu odbywał liczne podróże doItalii, Syrii, Palestyny, Egiptu i studiował u wielu mistrzów. Wreszcie osiadłw...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /11 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła Aleksandryjska - Orygenes

  Właściwie żaden ze współczesnych Orygenesowi myślicieli, nie dorównuje mu.Choć w wielu punktach jego nauka znajduje się poza ortodoksją chrześcijańską,wpływ, jaki wywarł, jest ogromny. Również dzisiaj Orygenesa studiuje sięz pasją, jego doktryna zaś doczekała się różnych interpretacji.

  Orygenes...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /13 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patrystyka

  Dzieje filozofii chrześcijańskiej obejmują dwa wielkie etapy: okres patrystykii okres popatrystyczny (średniowiecze i nowożytność). Nazwa „patrystyka" pochodziod wyrazu patres - ojcowie, jest to więc filozofia stworzona przez OjcówKościoła. Słowo patres może być rozumiane w ścisłym, pośrednim i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła Aleksandryjska - Orygenes: Bóg

  Orygenes stara się doprowadzić do pewnej syntezy i zsumowania nauki Ojcówgreckich dotyczącej Boga. Pragnie zebrać i zespolić w jedną całość to wszystko,co przekazała tradycja. Orygenes zdawał sobie sprawę, że ta właśnie nauka stanowipodwaliny gmachu naszej mądrości chrześcijańskiej. W filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /10 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki filozofii chrześcijańskiej - Pierwsze pisma chrześcijańskie

  Kreśląc dzieje filozofii chrześcijańskiej nie wolno zapominać, że chrześcijaństwonie zjawiło się jako filozofia, lecz jako religia zbawienia, której ośrodkiem nie jest jakaś doktryna, ale realna osoba Jezusa: Jego życie i nauka. W chwili, gdyumierają ostatni naoczni świadkowie Jezusa Kościół ma...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /5 737

  praca w formacie txt

Do góry