Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ojcowie kapadoccy - Eneasz z Gazy

  Wiele miejsca zagadnieniu człowieka poświęca urodzony około 450 r., a działającyokoło 500 r. Eneasz z Gazy. Wymieniamy go przykładowo, gdyż dla pełnegozobrazowania patrystyki wschodniej należałoby omówić wiele innych, wybitnychpostaci. Eneasz był w Aleksandrii uczniem neoplatończyka Hieroklesa.Znał...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /2 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patrystyka zachodnia

  Rozwój patrystycznej myśli zachodniej zaczął się dopiero z chwilą, gdy w połowieIII w. grekę zastąpiła w Rzymie łacina, jako język liturgiczny. W tym czasiezaczęto pisać rozprawy teologiczno-filozoficzne po łacinie, prekursorem tegopiśmiennictwa był Afrykańczyk Tertulian. Jest bardzo znamienne, że...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patrystyka zachodnia - Tertulian

  Quintus Septimus Florentinus Tertullianus urodził się w Kartaginie między roki em 150 a 160, j a ko potomek rodziny pogańskiej. Jego życie przypadło na okresbardzo krwawych prześladowań chrześcijan. Tertulian, początkowo przeciwnywierze chrześcijańskiej, nawrócił się około roku 190 i prawdopodobnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /12 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ojcowie kapadoccy - Św. Grzegorz z Nazjanzu

  Święty Grzegorz z Nazjanzu, nazywany Grzegorzem Teologiem, urodził sięokoło 329 r. w Arianzos koło Nazjanzu. Chociaż ojciec jego był b i s k u p em Nazjanzu,to j e d n a k chrzest otrzymał Grzegorz dopiero około 360 r. O kolejach jegożycia dowiadujemy się z wierszowanej autobiografii O swoim życiuno...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /13 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patrystyka zachodnia - Arnobiusz

  Spośród wielu łacińskich pisarzy chrześcijańskich omówimy tylko kilku. Arnobiuszurodził się w 260 r., był nauczycielem retoryki w Sicca. Nawrócił się nachrześcijaństwo w 297, zmarł w 327 r. Swoje poglądy zawarł w dziele Przeciw poganom,liczącym siedem ksiąg. Znaczenie Arnobiusza dla filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ojcowie kapadoccy - Św. Bazyli Wielki

  Drugą postacią należącą do „wielkiej trójki" Ojców kapadockich był św. BazyliWielki. Pochodził on z licznej, chrześcijańskiej rodziny o wielkich tradycjachświętości i męczeństwa. Babka jego, Makryna, słuchała nauk św. Grzegorza Cudotwórcy,inni przodkowie oddali swe życie za wiarę. Św. Bazyli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /11 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patrystyka zachodnia - Laktancjusz

  Podczas gdy Arnobiusz występował przeciwko platońskiej doktrynie boskościdusz ludzkich, jego uczeń Laktancjusz walczył z koncepcją boskości ciał niebieskich.Laktancjusz nauczał retoryki w Nikodemii, nawrócił się na chrześcijaństwookoło roku 300, od 316 r. był wychowawcą syna cesarza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /2 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ojcowie kapadoccy - Św. Grzegorz z Nyssy

  Grzegorz z Nyssy urodził się około 335 r. w Cezarei Kapadockiej. Swoje wykształceniezawdzięczał właśnie energii Bazylego. Zrazu został retorem, alepociągała go naprawdę spekulacja i życie ascetyczno-duchowe. Wkrótce teżpoświęcił się życiu kontemplatywnemu i razem ze swą matką i siostrą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /14 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Justyn Męczennik

  Pierwszym wybitnym filozofem, a zarazem apologetą jest św. Justyn Męczennik.Urodził się w pierwszym ćwierćwieczu II w. w dawnym Sichem w Samarii(Flaria Neapolis, czyli dzisiejszym Nablus, między górami Efrol i Garizim, niedalekostudni, gdzie rozmawiał Jezus z Samarytanką) w rodzinie kolonistówgreckich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /18 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła Aleksandryjska - Orygenes: Stworzenia

  Nauka o świecie i o człowieku jest najlepiej opracowaną częścią systemu Orygenesa.Zagadnienie stosunku Boga do świata prowadzi od razu do jednegoz najpoważniejszych podziałów myśli greckiej i chrześcijańskiej. Orygenes jakomyśliciel chrześcijański dąży do skorygowania w tym punkcie myśli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /13 293

  praca w formacie txt

Do góry