Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wschód w V - VI wieku - Pseudo - Dionizy Areopagita: Hierarchia

  Pseudo-Dionizy w traktacie O hierarchii niebieskiej definiuje hierarchię jakoświęty porządek (Td^ic), święte poznanie (emorr||iT|) i działanie, zmierzające domożliwie najdoskonalszego upodobnienia się do Boga dzięki Jego mocom przebóstwiającym(£V£py£ia rcpóc T Ó 0£O£i8ric)2 6 6 . Hierarchia dla autora...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /3 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Augustyn - Stworzenia

  Augustyn jako manichejczyk początkowo twierdził, że człowiek jest cząstkąBoga, p o t em jego poglądy uległy zmianie i uważał, iż albo świat jest częścią Boga(ale wtedy skończoność, zmienność i nietrwałość cechowałyby Boga), albomusi być wywiedziony z nicości. Bóg sam będąc b y t em (sum...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /7 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wschód w V - VI wieku - Pseudo - Dionizy Areopagita: Mistyka

  Pseudo-Dionizy opisuje etapy powrotu człowieka do Boga, polegające na przemianieswego umysłu, coraz doskonalszym samopoznaniu.

  I tak, pierwszy krok to poznanie samego siebie (yvcoGi aeawóv) i swegostopnia w hierarchii.

  Drugi etap wiedzie przez Pismo (objawienie się Boga), modlitwę, zachwyti miłosną e k s t...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /4 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Augustyn - Człowiek

  W Księdze Rodzaju stworzenie człowieka jest przedstawione raz szóstego dnia,a raz następuje po dniu siódmym. Rozwiązanie przez Augustyna tej trudnościmoże stanowić punkt wyjścia dla analizy jego poglądów na naturę człowieka.Uważa on, iż pierwsze stworzenie dotyczy duszy człowieka wraz ze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /6 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wschód w V - VI wieku - Św. Maksym z Chryzopolis (Wyznawca)

  Maksym urodził się w Konstantynopolu w 580 r., pochodził ze znakomitej rodziny.W 610 r. został sekretarzem cesarza Herakliusza, ale świetnie zapowiadającąsię drogę kariery dyplomatycznej porzucił, by w 613 r. wstąpić do klasztoruw Chryzopolis. Uciekając przed najazdem Persów w 632 r. odbył...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /4 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Augustyn - Etyka

  P u n k t em wyjścia dla rozważań Augustyna dotyczących etyki poznania jest założenie,że szukamy tego, co jest naszym szczęściem. Na początku kocha się to,co się zna, a w t ym nieznanym, czego szukamy, kochamy to, co już znamy. Gdyrzeczywistość odpowie naszym wyobrażeniom (obrazowi), wtedy można...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /11 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wschód w V - VI wieku - Neoplatonicy i arystotelicy

  Wśród wielu myślicieli chrześcijańskich, którzy pozostawali pod wyraźnymwpływem poglądów neoplatońskich, znajdujemy biskupa Synezjusza z Cyreny.

  Urodził się około 370 r., był uczniem słynnej Hypatii (przedstawicielkaneoplatonizmu) w Aleksandrii, przez trzy lata (399-402) przebywał jako posełw...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /2 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Augustyn - Państwo boże

  Zajęcie Rzymu przez Gotów pod dowództwem Alaryka w 410 r., zostało zinterpretowanejako kara bogów za winę chrześcijaństwa. W odpowiedzi na to Augustynnapisał w Sprostowaniach: „Tymczasem na skutek wtargnięcia Gotów,którzy pozostawali pod dowództwem króla Alaryka i w wyniku wielkiej i gwałtownejklęski padł...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /7 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Augustyn

  Augustyn Aureliusz należy do postaci, wobec których trudno przejść obojętnie.Jego życie wyciska niezatarte piętno na jego pismach, dlatego trzeba poznaćdzieje Augustyna, by zrozumieć nić przewodnią doktryny. Zaważyła ona potężniena potomności, jej cień pada na całość myśli chrześcijańskiej, na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /6 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ojcowie kapadoccy - Nemezjusz z Emezy

  Dla rozwoju średniowiecznej myśli chrześcijańskiej bardzo ważny i brzemiennyw skutki był fakt, że kopiści nieraz mylili imiona „Nissenus" i „Nemesius".Dlatego pod autorytetem św. Grzegorza z Nyssy krył się żyjący i tworzący naprzełomie IV i V w. (ok. 400 r.) Nemezjusz, biskup Emezy.

  O życiu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /15 605

  praca w formacie txt

Do góry