Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Odrodzenie karolińskie - Alkuin

  Jak już wspominaliśmy, najwybitniejszą postacią szkoły pałacowej był Alkuinur. w 730 r. w Anglii, w York (Eloracum)1 1 . Tam pobierał nauki w słynnej szkoleprzyklasztornej założonej przez arcybiskupa Egberta1 2 , który sam został jejrektorem. Alkuin odbywał częste podróże do Rzymu po rękopisy. W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /4 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Benedyktyni - Grzegorz I Wielki

  Znacznie wybitniejszym umysłem od Kasjodora (choć nie w dziedzinie twórczościnaukowo-wychowawczej) był papież Grzegorz I Wielki. Człowiek ten, pochodzącyze szlacheckiego rodu rzymskiego, był wielkim opiekunem uciśnionychi biednych w niezwykle trudnej epoce VI w. Wywarł na życie duchowe równie silnywpływ...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /5 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Benedyktyni - Beda Venerabilis (Czcigodny)

  Rzeczywiście Beda Venerabilis (Czcigodny), to najwybitniejsza postać swegowieku. Był b e n e d y k t y n em od wczesnego dzieciństwa związanym z opactwemWeremouth-Yarrow. Pełnił tam funkcję opata (Benedykt Biscop), zmarł w 735 r.

  W dziełach Bedy spotykamy trzy tradycje: celtycką, rzymską...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /1 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowiecze

  Zanim rozpoczniemy wykład doktryn filozoficznych, należałoby przyjrzeć sięogólnemu poglądowi na filozofię średniowieczną. Trudno nam zdać sobie sprawę,jak bardzo jesteśmy obciążeni różnymi opiniami i jak wiele jest w nas subiektywnychi apriorycznych poglądów na wieki średnie. Z jednej strony,w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /2 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wschód w V - VI wieku - Św. Jan z Damaszku

  Urodził się w Damaszku około 675 r. w rodzinie chrześcijańskiej, jego ojciec byłministrem finansów kalifa. Przed 700 r. został mnichem i kapłanem w Jerozolimie,w klasztorze św. Saby, gdzie spędził trzydzieści lat. Zmarł w 749 r.

  Wśród jego pism znajdujemy dzieła polemiczne przeciwko...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /12 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachód V - VI wieku

  Sytuacja polityczna i społeczna w Europie Zachodniej w V-VI w., była w istociebardzo złożona. Pogłębiał się proces izolacji i upadku cywilizacji chrześcijańskiej.Z jednej strony, na Wschodzie tradycja i ceremoniał dworu cesarskiegoulegały coraz większemu skostnieniu i przerostowi. Z drugiej strony...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /24 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wschód w V - VI wieku - Pseudo - Dionizy Areopagita

  Zanim zaczniemy omawiać myśl zachodnią po św. Augustynie, zajmiemy siękońcowym okresem patrystyki w Kościele Wschodnim.

  Na pierwszy plan wysuwają się pisma nieznanego autora, zapewne mnichasyryjskiego z końca V i początku VI w. Autor podaje się za św. DionizegoAreopagitę, ucznia św. Pawła i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /4 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Augustyn - Istnienie Boga i wiara

  Poszukiwanie dowodu istnienia Boga w dziełach Augustyna, od razu wprowadzanas w specyficznie augustyński sposób myślenia. Ściśle rzecz biorąc Augustyn takiego dowodu nie przeprowadza, ponieważ uważa, iż idea Boga jest danawszystkim ludziom, a naturalne dla człowieka poznanie Boga jest utrudnioneprzez zło...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /10 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wschód w V - VI wieku - Pseudo - Dionizy Areopagita: Bóg

  Bóg jest ośrodkiem całej spekulacji Pseudo-Dionizego. „Wtajemniczony" (mistyk)szuka Boga w ciemnościach niewiedzy, końcem poszukiwań jest milczenie,gdyż Bóg pozostaje poza wszelkim dyskursem. Pseudo-Dionizy wyróżnia i r zydrogi poznania Boga. Pierwszą określa mianemiteoLogiLkatafatycznej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /6 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Augustyn - Poznanie

  Przy omawianiu zagadnienia Boga widzieliśmy, jak Augustyn wychodząc od istnieniaświadomego podmiotu wyróżnia dwie zasadnicze dziedziny poznania:sferę zmysłową i umysłową.

  Augustyn jako manichejczyk był sensualistą, uznawał, że tylko drogązmysłów otrzymujemy poznanie. Tymczasem sensualizm wchodzi w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /12 831

  praca w formacie txt

Do góry