Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jan Szkot Eriugena - Podział i rozbiór (divisio - analysis)

  Eriugena w swym ujęciu filozofii idzie raczej w ślady św. Augustyna, ale w metodziepozostaje pod wpływem hierarchizmu Pseudo-Dionizego. Tak jaku Pseudo-Dionizego wszystko wychodzi od Boga i doń powraca, tak u Eriugenytriada trwanie-wylew-powrót stanowi metodę ujęcia całego bytu. Pojmujemygo dialektycznie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Szkot Eriugena - System poznania w O podziale natury

  Elementy systemu poznania pochodzą wedle Eriugeny z trzech źródeł: 1. Objawienia,które jest oczywiste i nie podlega dyskusji; 2. autorytetu Ojców - dyskusjajest tu dopuszczalna, lecz ostateczne słowo należy do rozumowania i trzebapodążać za poglądami Ojców, gdy są w zgodzie z rozumem; 3. filozofii -która...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Szkot Eriugena - Hierarchia nauk, czyli sztuk wyzwolonych (ordo artium)

  Sztuki wyzwolone (nauki) stanowią fundament filozofii, są one przez ludzi niejako„odkrywane", nie zaś tworzone. Również wśród nich ma zachodzić porządek.Jest on następujący: dialektyka dzieli się na gramatykę i retorykę, arytmetykana astronomię i muzykę.

  Aby właściwie i możliwie pewnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odrodzenie karolińskie - Hraban Maur

  I n n ym wybitnym uczniem Alkuina był Magnentius Hraban Maur, urodził sięmiędzy 776 a 784 r. w Moguncji i tamże zmarł w 856 r. jako arcybiskup. Uczyłw Tours i w Fuldzie, przy czym ta druga szkoła dzięki niemu doczekała sięwielkiego rozkwitu. Odbywał liczne podróże i pielgrzymki, np. do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /2 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odrodzenie karolińskie - Uczniowie Hrabana

  Do spadkobierców odrodzenia karolińskiego należał uczeń Hrabana Maura,Kandyd z Fuldy (Candidus z Fuldy - mnich Brunn). Jego pisma to tzw. DziełaKandyda (Dicta Candidi de imagine Dei), na które składa się dwanaście fragmentówteologiczno-filozoficznych. Dominuje w nich wpływ św. Augustyna i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /2 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowiecze - Nowe poglądy na filozofię średniowieczną

  Zmiana tego stanu rzeczy nastąpiła dopiero w połowie XIX w. wraz z rozkwitem nauk historycznych i badaniem rękopisów (ok. 1880 r.), a także wzmożonymzainteresowaniem logiką. Jednak opinie dotyczące filozofii średniowiecznejbyły rozmaite. Krytykowano na przykład scholastykę za metody nauczaniai...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /1 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowiecze - Charakterystyka średniowiecznego życia umysłowego

  Przyjrzyjmy się pewnym charakterystycznym cechom średniowiecznej naukii życia umysłowego. Nie na próżno podkreśla się scholastykę, która była dominującym stylem uprawiania nauki. Typ zbiorowości organicznej charakterystycznydla katolicyzmu przeniknął do nauki i sposobu jej uprawiania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /8 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Benedyktyni

  W 524/525 r. został stracony Boecjusz. Wkrótce potem, w roku 529, nastąpiły posobie bardzo znamienne wydarzenia: cesarz Justyn zamknął Akademię Ateńską,a św. Benedykt z Nursji napisał swą regułę zakonną.

  Ważność benedyktynów w początkowym okresie formowania się wiekówśrednich jest zawsze godna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odrodzenie karolińskie

  Odrodzenie karolińskie to pierwsza wiosna intelektualna Europy. Przyjrzyjmysię, jak do niej doszło i j ak się przejawiała. Młodo zaszczepione drzewo chrześcijaństwaw barbarzyńskich społeczeństwach Europy potrzebowało silnejopieki i mądrej czujności, by się umocnić i zacząć wydawać owoce...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /6 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Benedyktyni - Kasjodor

  Kasjodor (lata 477-562), którego pełne imię brzmiało Cassiodorus Flavius MagnusAurelius Senator, pochodził ze znakomitej rodziny o wschodnich korzeniach,zamieszkałej w Kalabrii. Jego ojciec z ramienia Teodoryka zarządzał Sycylią,sam zaś Kasjodor został mianowany kwestorem, a p o t em konsulem i tymsamym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /2 932

  praca w formacie txt

Do góry