Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Myśliciele X wieku

  Kończący się IX wiek i cały wiek X to cfkres wielkiego upadku w sferze moralności,działalności intelektualnej i stosunków gospodarczych5 5 , w 814 r. Normanowiespalili i splądrowali klasztory Loary, dotarli nawet w okolice Paryża i złupilisłynne opactwo Saint Germain des Prćs.

  Proces odbudowy kultury...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /6 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anzelm z Canterbury - Prawdy

  Ten problem jest rozpatrywany w dialogu De veritate. Pojawia się t am zasadniczepytanie, na czym polega prawda. Anzelm uważa, że prawdziwe lub fałszywesą zdania, zatem należy od nich rozpocząć wszelkie rozważania. Prawdziwośćzdania polega na pewnej zgodzie, zgodności (rectitudo). Jest to dla...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /5 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśliciele X wieku - Spór o przeznaczenie i wolność

  Spór ten wszczął Gotszalk (Godescalcus lub Gotescalcus z Orbais) mnich przebywającynajpierw w klasztorze w Fuldzie, a skazany przez króla Ludwika naodosobnienie w klasztorze Orbais, zmarł około 866-869 r. Nawiązując do wątpliwościśw. Augustyna wyrażonych w traktacie O łasce i wolnej woli, twierdził,iż...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśliciele X wieku - Kontrowersje eucharystyczne

  Wiemy już, że nauka Eriugeny (Depraedestinatione) nie tylko nie łagodziła sporu,lecz łączyła obie grupy (zwolenników i przeciwników Gotszalka) przeciwpoglądom Eriugeny. W IX w. nauka samego Gotszalka została potępiona dwarazy. W tym sporze wybija się postać Ratramnusa z Corbie ( t ok. 870 r.)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /4 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Szkot Eriugena - Bóg i podział natury (divisio naturae)

  Chaotyczność i dwutorowość formuł spotykanych u Eriugeny może prowadzićdo różnych, nawet sprzecznych interpretacji zasadniczego stanowiska metafizycznegoich autora. Nie można twierdzić po prostu, iż Eriugena jest panteistąbez dodania, co rozumiemy przez słowo „panteizm". Spróbujmy więc określić,czym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /4 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśliciele X wieku - Zwolennicy i przeciwnicy dialektyki

  Polemiki eucharystyczne, spór o powszechniki, problem nauk świeckich w wykształceniumnicha i rozwój zagadnień prawniczych wywołały wyraźny przerostdialektyki. N i e ujęta w karby, uprawiana bez kontroli i celu dialektyka, niespełniała zrazu tej roli, jaka jej przypadnie w wielkiej scholastyce w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /2 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Szkot Eriugena - Podział natury (divisio naturae)

  Zakres znaczenia wyrazu „natura" jest dla Eriugeny bardzo szeroki, to Bóg1 świat stworzony, wszystko, co istnieje. W świecie znajdujemy nieskończonąilość sposobów podziału natury, ale Jan Szkot mówi, iż zasadniczy jest czwórpodzial.Jest to jego klasyczna i sławna tetrachotomia.

  Na początku O podziale...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /7 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśliciele X wieku - Piotr Damiani

  Najsławniejszym i czołowym antydialektykiem był Piotr Damiani. Urodził sięw Rawennie w 1007 r. Należał do zakonu kamedułów, początkowo życie swepędził w odosobnieniu praktykując ascezę. W 1057 r. został b i s k u p em Ostii i lega t em papieskim. Zmarł w 1072 r. Dominantą w pismach i działalności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /7 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Szkot Eriugena - Objawianie się Boga w stworzeniu

  Skoro idee są teofaniami (objawieniami) to również są nimi stworzenia:

  Bóg wszystko przebiega i nie stoi w żaden sposób, lecz napełnia wszystkoprzebiegając.

  [Deus] omnia currit e nullo modo stat, sed omnia currendo implet.

  Stanowisko to należy rozumieć w duchu neoplatońskiej metafizyki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /3 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Szkot Eriugena

  Z pochodzenia był Irlandczykiem, stąd przydomek „Eriugena" od celtyckiegosłowa (H)ćriu na określenie Irlandii. Wyspę tę zwano również Scotta, dlategodrugie imię Jana brzmi „Szkot".

  Nauki pobierał w klasztorze irlandzkim, tam poznał dzieła Augustynai Boecjusza, nabrał znajomości gramatyki, filozofii i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /7 234

  praca w formacie txt

Do góry