Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wiktoryni - Hugon ze Św. Wiktora: Człowiek i świat

  Będąc wyraźnie przeciwnikiem panteizmu i monizmu, czego dowodzą komentarzedo Pseudo-Dionizego, wyznaje Hugo w swej filozofii przyrody rodzaj demokrytejskiegoatomizmu. Atomy mogą się mnożyć i powiększać. Jeżeliw ogóle o jakichś stworzeniach, to właśnie o duchowych należy twierdzić, żezostały one...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /7 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naśladowcy Anzelma z Canterbury - Następcy Lombarda

  Zrazu metoda Lombarda spotkała się z dużą opozycją, głównym jej przeciwnikiembył Jan z Kornwalii (Carnubiensis), uczeń Lombarda w Paryżu. Napisał Eulogium- ważne jako źródło do poznania historii życia umysłowego XII w. Nastrójnieprzychylny utrzymywał się jednak krótko i już w XII w. pojawiają...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /4 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiktoryni - Ryszard ze Św. Wiktora

  Uczniem i następcą Hugona był Ryszard ze Św. Wiktora. Mało wiemy o jegożyciu, ale sława jego, zwłaszcza jako mistyka, była wielka. Dante umieszcza gow raju wśród najwybitniejszych nauczycieli chrześcijaństwa2 5 6 . Wiemy, że urodziłsię w Szkocji lub w Anglii, wcześnie wstąpił do klasztoru św...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /7 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoretycy prawa

  Budzące się coraz żywiej zainteresowania etyczno-prawne w teologii spekulatywneji filozofii każą nam choć pobieżnie zaznajomić się z rozwojem prawa w XI i XII w.Najdawniejsze zbiory kanonów (zasad prawa kościelnego) pochodzą z XI w. Wyróżnićw nich można trzy grupy: reńską reprezentowaną przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /5 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiktoryni

  Wielokrotnie wspominaliśmy o szkole działającej w opactwie św. Wiktora. Wiemyjuż, że był to klasztor kanoników regularnych św. Augustyna pod wezwaniemśw. Wiktora, znajdujący się na przedmieściach Paryża. Znamy także jednegoz przełożonych klasztoru, Waltera ze Św. Wiktora, który zmarł po 1180 r...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /1 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naśladowcy Anzelma z Canterbury - Szkoła w Laon

  Znamy tę szkołę, której sława ściągała nawet uczniów z krajów słowiańskich. Jejtwórcami byli Anzelm z Laon i j e go brat Radulf. Anzelm urodzony około 1050 r.,studiował w Bec pod kierunkiem św. Anzelma. Z czasem zyskał wielką sławę,nazywano go: Anselmus Laudunensis albo Scholasticus, Magister...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /1 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naśladowcy Anzelma z Canterbury - Uczniowie Abelarda

  Na wzgórzu św. Genowefy w Paryżu w schola artium po Abelardzie uczył dialektykiRobert z Melun. Z pochodzenia Anglik urodził się pod koniec XI w.Około 1110 r. studiował we Francji u Hugona ze Św. Wiktora i może u Abelarda.Wykładał Topiki. Jan z Salisbury mówi o nim, że był bystry, zwięzły i uprzejmyw...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /1 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naśladowcy Anzelma z Canterbury - Piotr Lombard

  Obecnie zapoznamy się z autorem sentencji par excellence, znanym jako MagisterSententiarum, Piotrem Lombardem. Według legendy średniowiecznejtrzej najbardziej wpływowi autorzy dwunastowieczni byli zrodzeni z jednejmatki: Piotr Lombard, Piotr Comestor i Gracjan. Piotr Lombard urodził sięokoło 1100 r. w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /2 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Realiści i antyrealiści - Izaak ze Stella

  Psychologia augustyńska reprezentowana jest w XII w. przez Izaaka ze Stellai Alchera z Clairvaux. Nazwiska te są ze sobą związane, gdyż obydwaj autorzykorespondowali ze sobą.

  Izaak urodził się w Anglii, studiował we Francji, został mnichem cysterskimw Clairvaux, gdzie poznał św. Bernarda, wreszcie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /2 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Realiści i antyrealiści - Alcher z Clairvaux

  Alcher (Alcherius) z Clairvaux jest uznawany za autora Liber de spiritu et anima,który cieszył się d u ż ym znaczeniem, a opierał, jak wiemy, głównie na rozprawieAlkuina De animae ratione ad Eulaliam virginem. Oprócz Alkuina Alcher przytaczaliczne fragmenty z Augustyna, Boecjusza, Makrobiusza, Izydora...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /1 375

  praca w formacie txt

Do góry