Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Filozofia żydowska - Mojżesz Majmonides

  W przeciwieństwie do neoplatońskiej syntezy Awicebrona, Majmonides wysuwana pierwszy plan Arystotelesa.

  Mojżesz Majmonides (Moses ibn Maimon) urodził się w 1135 r. w Kordowie,a zmarł w 1204 r. w Egipcie. Poza Księgą przykazań i licznymi pracamirabinistycznymi (komentarz do Miszny i Talmudu) i logicznymi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśl bizantyńska

  Aby zakończyć przegląd doktryn przygotowujących XIII wiek, spójrzmy jeszczena Wschód. Przepaść religijna dzieląca Europę od Cesarstwa Wschodniegowytworzyła zapory głębsze, niżby się to zdawało. Kontakty między Wschodem a Zachodem nigdy nie zostały przerwane, ale do wojen krzyżowych stosunkite były...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /2 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie uniwersytetów

  Starożytność miała swe szkoły i wielkie ośrodki nauki: Akademię, Lykeion,Stoc, Aleksandrię, ale nie miała uniwersytetów, które są tworem swoiście średniowiecznym.Jest to naturalnie owoc wielkich szkół, które rozrosły sięw XII w., ale wpływ na ich powstanie miały również i inne czynniki.

  Po...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /4 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia arabska

  Wchłonąwszy wyniki prac syryjskich, zaczynają Arabowie rozwijać własną filozofię,która była wszechstronna i swoista i trwa aż do dzisiaj. Nas interesuje j e denz jej wycinków, tak zwana arabska filozofia hellenizująca. Ta właśnie filozofiaarabsko-grecka trwa trzy i pół wieku i, co bardzo ważne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /2 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bernard z Clairvaux

  Przeżycie mistyczne dokonuje się w człowieku i dlatego niezbędna jestw mistyce głęboka znajomość człowieka. Teoria mistyki zakłada antropologię,którą Bernard uprawia wykorzystując Augustyna i Ojców Greckich.

  Człowiek jest stworzeniem bliskim Bogu i w pewien sposób wielkim. Człowiek ma wielką duszę...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /13 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie uniwersytetów - Uniwersytet Paryski

  Najwybitniejsze miejsce pośród uniwersytetów przysługuje Paryżowi, toteż j e godziejami zajmiemy się bardziej szczegółowo. Już w XII w. w Paryżu życieszkolne było intensywne. U progu XIII w. szkoły katedralne Notre Damew mieście i na stokach wzgórza św. Genowefy zapragnęły się połączyć i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /7 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bernard z Clairvaux

  Bernard z Clairvaux urodził się około 1090 r. niedaleko Dijon w Fontainesles-Dijon. Pochodził z możnej i wpływowej rodziny. Od dziecka był bardzozdolny i p e ł e n energii. Jego hagiograf mówi, że Bernard zastanawiał się, jakpokierować swoim życiem, czy zostać uczonym, czy świętym. Na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /3 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiktoryni - Hugon ze Św. Wiktora

  Hugon ze Św. Wiktora urodził się w 1096 r. w Hartigham w Harcu, w rodziniehrabiów von Blankenburg. Mając 19 lat przybył do Paryża i wcześnie wstąpił doklasztoru. W 1133 r. sam objął kierownictwo szkoły. Zmarł 11 lutego 1141 r.

  Hugon jest autorem wielu prac. Główne jego dzieło to Summa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /2 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiktoryni - Hugon ze Św. Wiktora: Nauki

  C e l em naszych wysiłków intelektualnych jest mądrość. Gdy mądrość oświeciczłowieka, wówczas poznaje on samego siebie, a przez to i wszystko inne:

  W taki sposób o umyśle, w którym odcisnęła się podobizna wszystkiego,mówimy, że jest wszystkim i o wszystkim może sądzić.

  Sic nimirum mens rerum...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /9 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiktoryni - Hugon ze Św. Wiktora: Bóg

  Dla człowieka Bóg nie jest ani zupełnie ukryty, ani jawny; i w jednym, i w drugimwypadku wiara nie miałaby sensu. Hugo podaje słynną definicję wiary:

  Wiara jest pewnością umysłu o rzeczach nieobecnych znajdującą się powyżejmniemania, ale poniżej wiedzy.

  Fides est certitudo ąuaedam animi de rebus...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /4 364

  praca w formacie txt

Do góry