Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Szkoła w Oksfordzie - Roger Bacon

  Z całej atmosfery środowiska oksfordzkiego, które było zespoleniem tylu różnorodnychelementów i prądów, wyłania się chluba Oksfordu w XIII w. - Roger Bacon,jedna z najoryginalniejszych sylwetek średniowiecza. Urodzony koło Ilchesterw Dorsetshire między 1210-1214 r. studiował w Oksfordzie. Jego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /5 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsi mistrzowie paryscy - Mistrzowie wydziału artium

  Omówiliśmy postacie i poglądy pierwszych mistrzów Uniwersytetu Paryskiego:Wilhelma z Auxerre, Filipa Kanclerza, Wilhelma z Owernii. Przypatrzmy się t e razzaczątkom czystej, nie związanej z teologią filozofii, która kwitnie na wydzialeartium. Już w pierwszej połowie XIII w. wydział sztuk jest ogniskiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /3 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Oksfordzie - Roger Bacon: Niewiedza

  Analizę jego poglądów należy rozpocząć od przedstawienia dążeń reformatorskich.Istnieją pewne podobieństwa między Opus maius a Instauratio magna Baconaz Verulamu. Obydwaj ukazują błędy ludzkie i ich przyczyny. Roger wyliczacztery przyczyny ludzkiej niewiedzy:

  Pierwszą jest ślepa wiara w autorytet...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /10 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Oksfordzie

  Wspominaliśmy już nieraz, że Oksford odziedziczył ducha szkoły w Chartres.Początki słynnego w Europie uniwersytetu pogrążone są w ciemności. W każdymrazie j u ż w XII w. były t am szkoły. Do tych szkół zapewne udawali się studenciAnglicy, gdy w 1167 r. Henryk II zakazał im wyjeżdżać na studia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /1 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekłady grecko - łacińskie

  U pisarzy wczesnego XIII w. wzmaga się zainteresowanie Arystotelesem. Jednakżew ówczesnych przekładach i komentarzach panuje anonimowość aż dopołowy XIII w. Nie przetrwały do naszych czasów nazwiska tłumaczy dziełgreckich z XII i wczesnego XIII w. Lepiej znamy jedynie Henryka Arystypa( t 1162 r.)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /7 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Oksfordzie - Roger Bacon: Twórca systemu

  Roger jest zdecydowanym zwolennikiem pluralizmu i wielości form. Jako pluralistazwalcza wszelki monizm. Wszystkie razem powszechniki nie mają wedługniego w sobie tyle rzeczywistości, co konkretna jednostka. Jeżeli chodzi o strukturę ontologiczną bytów cielesnych Roger wyznaje wielość form. W ciałachtrzeba...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /8 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Oksfordzie - Robert Grosseteste

  Pierwszym mistrzem oksfordzkim, który stworzył szkołę i zyskał sławę międzynarodowąbył Robert Grosseteste (Grossum Caput). Urodzony w ubogiej rodzinieroku 1175 w Strudbrok (hrabstwo Suffolk) nauki pobierał jeszcze u benedyktynówi t am poznał pisma św. Anzelma, którego odtąd niezmiernie wielbićbędzie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /4 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyjęcie Arystotelesa przez świat zachodni

  Wzrost liczby przekładów i wzmożony kontakt ze światem arabsko-greckim togłówna przyczyna renesansu arystotelizmu w wielkiej scholastyce. Przez całeśredniowiecze Arystoteles był znany przez Boecjusza. Dopiero w XII i XIII w.uzyskano bezpośredni dostęp do jego pism. I choć byłoby b ł ę d em widziećw...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /4 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekłady arabsko - łacińskie

  Mówiliśmy już, że Michał Szkot tłumaczy na początku XIII w. Arystotelesawraz z komentarzami Awerroesa. Albert Wielki bardzo cenił jego przekład Deanimalibus. Szkot pracował najpierw w Toledo, następnie dokonywał przekładówwe Włoszech, na Sycylii. Pełnił tam funkcję astrologa Fryderyka II,którego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie uniwersytetów - Uniwersytet Paryski: System nauczania

  Nie wiemy dokładnie, j ak wyglądał bieg studiów i tok nauczania w samych początkachuniwersytetu. Mamy dane dość dokładne z czasów około roku 1270.Jak w organizacji uniwersytetu, tak i w toku studiów występowały wielkiepodobieństwa do rzemiosła cechowego. Podobnie jak uczeń wiązał się z magistrem,tak...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /3 898

  praca w formacie txt

Do góry