Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Albert Wielki

  Albert przygotowuje niewątpliwie grunt pod autonomię filozofii. Bardzotrudno określić, jaką filozofię ostatecznie wyznaje. W komentarzach i parafrazachAlberta nie można szukać j e go osobistych filozoficznych przekonań, cytuje on, przekazuje cudze myśli, ale najczęściej nie zdradza się z własnym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /15 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu - Bóg

  Powiedzieliśmy już, że myśl Tomasza najżywiej wyraża się w revelabile, to znaczyw teologii naturalnej. Zobaczmy teraz, jak głęboko traktuje on zagadnienie istnieniaBoga i Jego natury. Zagadnienie, które go nurtowało już wówczas, gdy chodziłpo wzgórzach Monte Cassino i pytał wciąż, czym jest Bóg (quid...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /18 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczniowie Alberta

  Bezpośredni i dalsi uczniowie Alberta nawiązują do pewnych elementów znajdującychsię w ogromnej twórczości swego mistrza. Jak wiemy, Tomasz z Akwinurozbudowuje arystotelizm, natomiast dominikanie niemieccy pracują na znajdującymsię u Alberta podłożu neoplatońskim. Ukochanym uczniem Alberta i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /3 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu - Bóg

  Czwarty dowód wychodzi od stopni bytu. Ten dowód był przedmiotemlicznych sporów i jest spośród wszystkich najbardziej platoński. Ciekawe, żew zachowanym fragmencie dialogu Arystotelesa O filozofii mamy ten dowód,a Simplikios twierdzi, że Stagiryta wziął go od Platona.

  W myśl tego dowodu istnieją stopnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /22 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Awerroizm łaciński

  Poznaliśmy już szereg elementów, składających się na atmosferę intelektualną,w której będzie działał i tworzył Tomasz: tradycyjny augustynizm franciszkańskiw Paryżu (Aleksander z Hales i Bonawentura); środowisko oksfordzkie;wzmagający się ruch recepcji Arystotelesa przez przekłady i wynikające z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /1 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bonawentura - Bóg

  Kolejnym ważnym dla Bonawentury pojęciem jest exemplaritas. Stanowi onoklucz do jego teorii idei. Bóg jest u Bonawentury zarazem podmiotem {intellectus)i p r z e d m i o t em poznania {intelligibile).

  Samopoznanie Boga jest całkowicie swoiste i możemy j e nazwać podobizną{similitudó). Słowo (Yerbum) wyraża...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /20 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bonawentura - Świat i człowiek

  W tym pierwszym pojęciu, czyli w emanatio, mieszczą się rozważania na tematświata stworzonego. Świat został stworzony w czasie. Nie mógłby on być zarazem stworzony z nicości i odwieczny. Bonawentura stara się dowieść, że świat ma początekw czasie. Po pierwsze, gdyby świat istniał bez początku, to...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /10 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Oksfordzie - Roger Bacon: Filozofia moralna

  W przeciwieństwie do omówionych wyżej nauk (metafizyki, matematyki, optyki,nauk doświadczalnych) filozofia moralna (moralis swe civilis scientia) jest wiedząpraktyczną.Filozofia moralna obejmuje etykę i apologetykc. N i e jest ona fundamentem,ale ukoronowaniem innych nauk i w niej znajdują pełne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /5 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsi mistrzowie franciszkańscy w Paryżu

  Franciszkańscy szarzy bracia osiedlili się nie tylko w Oksfordzie. Bardzo wcześniezapuścili też korzenie w Paryżu, z tego środowiska wyszedł później św. Bonawentura.Paryską szkołę franciszkańską inaugurował Aleksander z Hales.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsi mistrzowie franciszkańscy w Paryżu - Aleksander z Hales

  Urodził się około 1185 r. w Hales Owen, a zmarł 21 sierpnia 1245 r. Studiowałw Paryżu na wydziale sztuk, a p o t em teologii. Został magistrem UniwersytetuParyskiego i jako profesor wstąpił w 1230 r. do franciszkanów. W ten sposóbfranciszkanie zyskali w Paryżu katedrę. Aleksander w chwili wstąpienia do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /3 303

  praca w formacie txt

Do góry