Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Mistrzowie dominikańscy po Tomaszu - Robert Kilwardby

  Dominikanie angielscy byli konserwatywni i spokojni. Tę linię przełamuje jednakwojowniczość i gwałtowność Roberta Kilwardby'ego (zm.1279 r.), arcybiskupaCanterbury, kardynała i profesora w Oksfordzie i w Paryżu. Jest on autorem bardzociekawego wstępu do filozofii zatytułowanego De ortu scientiarum, w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /3 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistrzowie franciszkańscy po Bonawenturze - Roger Marston

  Uczniem Jana Peckhama w Paryżu był Roger Marston. Działał p o t em takżew Oksfordzie i Cambridge ( zm. 1 3 0 3 r.). W Anglii napisał swe: Quaestiones disputataede emanatione aeterna, de statu naturae lapsae, de anima\ cztery Quodlibeta.

  W jego poglądach panował czysty bonawenturianizm. Uznawał on...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /2 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistrzowie dominikańscy po Tomaszu - Tomasz Sutton

  Zwrot ledwo zapoczątkowany przez Clapwella w Oksfordzie jest już wyraźnyu Tomasza Suttona, którego myśl lepiej znamy. Działał on w Oksfordzie w latach1300-1315. Dwie epoki jego działalności wyznaczają: polemika z Henrykiemz Gandawy i augustynizmem oraz walka z D u n s em Szkotem.

  Około roku 1311 powstał...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistrzowie franciszkańscy po Bonawenturze - Ryszard z Middleton

  Interesującym myślicielem był Ryszard z Middleton (Mediavilla), który studiowałteologię, prawo kanoniczne i nauki doświadczalne w Oksfordzie. W 1278 r.miał swe principium w Paryżu i tu znalazł się w kręgu oddziaływania tomizmu.Był wychowawcą św. Ludwika. W dziełach jego można dostrzec...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /2 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistrzowie dominikańscy po Tomaszu - Tomiści włoscy

  Nie zapominajmy, że Tomasz z Akwinu był Włochem i że zarówno w Paryżu, jaki we Włoszech był otoczony gromadą rodaków, uczniów i przeważnie entuzjastycznychwielbicieli. Ci dominikanie osiedlają się p o t em w różnych klasztorachwłoskich i stanowią zarzewie tomizmu. Nie należy jednak przesadzać i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /3 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistrzowie franciszkańscy po Bonawenturze

  Postacie Tomasza i Bonawentury są ze sobą ściśle splecione: Tomasz to Arystotelesujęty po chrześcijańsku - lub odwrotnie - a Bonawentura to drugi Augustyn(alter Augustinus). Obu otaczają gromadki uczniów, pochodzących z różnych narodów.Wśród uczniów Bonawentury nie ma tomistów, a wielu z nich zwalcza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu - Działanie

  Przyczyną miłości jest dobro i piękno. To pierwsze zaspokaja wolę, a drugiepoznanie zmysłowe lub umysłowe. U Tomasza, podobnie jak u Platona,piękno wywołuje miłość. Tomasz nie napisał nigdy odrębnego traktatu o pięknie.Rozwijając tradycję neoplatońską powiada, że na piękno składają się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /33 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistrzowie dominikańscy po Tomaszu

  Maritain powiada, że Tomasz to święty proroczy, ponieważ całą wagę i wielkośćjego systemu zaczynamy doceniać dopiero dziś. Przyczyny tego stanu rzeczybyły następujące: po pierwsze, konflikt Oksford - Paryż, po drugie, powolnyupadek filozofii na korzyść nauk przyrodniczych, z którego brał się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu - Poznanie

  Gdy już wykroczymy poza świat roślinny, staje przed nami zagadnienie poznania.Główna granica nie przechodzi między człowiekiem a zwierzęciem, alemiędzy zwierzęciem a rośliną. Między poznaniem umysłowym i zmysłowymzachodzą głębokie różnice, ale obie te formy poznania są rządzone przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /20 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz z Akwinu - Poznanie

  Na podstawie przedmiotu bowiem poznaje swoje działanie, przez któredochodzi do poznania samego siebie.

  Ex obiecto e n im cognoscit suam operationem, per q u am devenit ad cognitionemsui i p s i u s.

  Poznanie każdego przedmiotu ma swój fundament w poznaniu zmysłowym,to samo dotyczy również poznania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /2 872

  praca w formacie txt

Do góry