Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Niemiecka mistyka spekulatywna - Mistrz Eckhart

  Gdy j e d n a k mówi się o niemieckiej mistyce średniowiecznej, to ma się przedewszystkim na myśli Mistrza Eckharta. Cała neoplatońska mistyka i filozofiaoraz ascetyka niemiecka jest ważna dla dziejów religijnych tego kraju i powstaniaprotestantyzmu. Eckhart stanowi tu istotne ogniwo.

  Jan Eckhart urodził...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /24 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemiecka mistyka spekulatywna - Teodoryk z Fryburga

  Jak już wspomnieliśmy na pierwszy plan pośród neoplatoników wybija się Teodorykz Fryburga (Dietrich von Freiberg), zwany też Theodoricus Teutonicus.Urodzony około 1250 r. zapewne we Fryburgu w Saksonii. Zrazu tam nauczał.Następnie studiował w Paryżu i t am w 1297 r. został profesorem. Jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /9 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potępienia i polemiki

  Mówiliśmy już nieraz o walkach doktrynalnych, które zapełniają ostatnie 30 latXIII w. Biorą w nich udział trzy grupy, tomiści, tradycjonaliści, awerroiści. Pojawieniesię tomizmu było zdarzeniem kapitalnym i poruszyło do głębi mistrzówfranciszkańskich, świeckich i dominikańskich. Walka toczyła się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świeccy mistrzowie paryscy - Henryk z Gandawy

  Słynny i wybitny paryski mistrz świecki to Doctor Solemnis, Henryk z Gandawy(f 1293 r.). Profesor na wydziale sztuk, a p o t em teologii w Paryżu. TeologiiHenryk nauczał przez 18 lat. Doradca biskupa Tempier w 1277 r. Sława jegoposzła w zapomnienie, bo nie troszczył się o to żaden zakon. Jego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /7 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potępienia i polemiki - Walka z awerroizmem

  Pierwsze symptomy reakcji teologicznej przeciw awerroizmowi pojawiły się około1266 r. ze strony Bonawentury i jego szkoły. Bonawentura był inicjatorem całejkampanii antyawerroistycznej. Teksty z Collationes de decem praeceptis cofająnas do roku 1245, kiedy to Bonawentura zwalczał tezy Arystotelesa. W 1268...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /5 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świeccy mistrzowie paryscy - Piotr z Owernii

  Piotr z Owernii w czasie drugiego pobytu św. Tomasza w Paryżu przebywałw jego otoczeniu. Ptolemeusz z Lukki mówił o n im - najwierniejszy uczeń (fidelissimusdiscipulus). Piotr zmarł jako biskup Clermont w 1304 r.

  Dzieło Piotra nie jest dostatecznie znane i t r u d n o się zorientować, na ilejest on...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potępienia i polemiki - Dyskusja z tomizmem

  Nie było jeszcze opozycji wobec Tomasza za czasów samego Bonawentury. Hasłemdo walki staje się Correctorium Wilhelma z la Mare napisane około 1278 r.Krytykuje w nim Wilhelm 117 tez tomistycznych. Correctorium jest podstawą dlanastępnych przeciwników Tomasza krytykujących już tylko poszczególne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /2 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świeccy mistrzowie paryscy - Henryk Bate

  Postacią, która odegrała podobną rolę w XIII w. j ak Jan z Salisbury w XII, byłHenryk Bate z Malines. Urodził się w 1246 r. w Malines, a zmarł w 1317. Henrykto świadek postrzegający z góry sprawy i problemy współczesnych. Żyłw Paryżu w okresie walk doktrynalnych. Tomasza nazywa famosus expositor...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /2 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potępienia i polemiki - Potępienie z 7 marca 1277 roku

  Po zakończeniu dochodzenia na podstawie polecenia papieskiego biskupStefan Tempier potępił 7 marca 1277 r. 219 tez nauczanych na wydziale sztuk.Jest możliwe, że była to inicjatywa samego biskupa bez wyraźnego żądaniapapieskiego.

  P o t ę p i e n i e jest ogromnie ważne, stanowi punkt odniesienia do wielu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /8 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rajmund Lull

  Rajmund Luli był współczesnym Dunsa Szkota. Rajmund wiódł bogate i pełneprzemian życie. Jego zwięzły opis znajdziemy w Disputatio clerici et Raymundiphantastici Rajmunda. „Byłem człowiekiem żonatym, ojcem rodziny, majętnym,lubieżnym i światowym. Wyrzekłem się tego wszystkiego z własnej woli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /8 898

  praca w formacie txt

Do góry