Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Prekursorzy nominalizmu - Karmelitanie

  Odrębną grupę na uniwersytecie paryskim stanowili profesorowie karmelitańscy.Byli oni wszyscy mniej lub bardziej eklektykami, podobnie jak pierwszyz nich, Gerard z Bolonii (f 1317 r.), który w 1295 r. otrzymał katedrę w Paryżu.Jest autorem Summy pisanej na wzór Tomasza i Henryka z Gandawy. Był...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /3 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prekursorzy nominalizmu

  Wiek XIV przynosi wielkie przemiany polityczno-społeczne. Zaczęto sobiezdawać sprawę z nierealności urzeczywistnienia idei cesarstwa. Rozwinęły siępaństwa narodowe o tendencjach centralistycznych. Rozkwitał handel i rosłobogactwo kupców, pojawiła się nowa klasa - mieszczaństwo. Wyodrębniły...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /5 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prekursorzy nominalizmu - Jakub z Metz

  Zacznijmy od Jakuba z Metz, który był uczniem Ramberta z Bolonii. Mieli naniego również wpływ Piotr z Owernii i Henryk z Gandawy. Studiował zapewnez Paryżu. W każdym razie jego Komentarz do Sentencji jest wybitny, znamyjego dwie wersje z lat 1295-1302. Jakub z Metz był dominikaninem i z powodupodejrzeń o...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /2 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prekursorzy nominalizmu - Durand z Sancto Porciano

  Ciekawą i znamienną postacią był Doctor Resolutissimus Durand z Sancto Porciano(de St. Pourcain). Urodził się między rokiem 1270 a 1275. W 1303 r. przebywałw klasztorze św. Jakuba w Paryżu i tu został profesorem w 1312 r. Zmarłw 1334 r. Przed 1308 r. zredagował swe głośne dzieło, Komentarz do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /7 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Duns Szkot - Bóg

  Nawiązując do przyrodniczych i matematycznych dokonań Oksfordu, Duns zaczynastosować coraz ściślejsze wymogi do pojęcia dowodu. Stawia pytanie, cow zakresie poznania przyrodzonego może jeszcze uchodzić za dowód. Jest znamienne,że dla Szkota przestają być dowodami dowody a posteriori, myśl Dunsa to...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /17 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gonsalvus Hiszpan

  Zbliżamy się do ostatniego, dotyczącego XIII w., rozdziału, który podobnie jakwcześniej omówiona mistyka, wprowadzi nas w wiek XIV i w jeden z najwybitniejszychsystemów średniowiecza, w poglądy Dunsa Szkota.

  Zanim się j e d n a k zajmiemy Szkotem, zatrzymajmy się jeszcze nad jednymz jego nauczycieli -...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /2 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Duns Szkot

  Przełomową rolę w dziejach filozofii odegrał Jan Duns Szkot. Mało który syst em doczekał się tak rozbieżnych i chwiejnych ocen jak szkotyzm. Wielkątrudność w tej kwestii sprawia fakt, iż brak nam do tej pory krytycznego wydaniajego d z i e ł 7 4 9 , ale to nie jest głównym powodem różnorodności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /7 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Duns Szkot - Poznanie

  Trwający i nadal rozwijający się awerroizm łaciński w Paryżu oraz nowe prądyw przyrodoznawstwie wciąż podważały przekonanie o głębokiej i j a k b y naturalnejzgodności i harmonii wiary oraz wiedzy. W tym punkcie szkotyzm odstępuje od optymizmu intelektualistycznego Tomasza. Według Szkota...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /15 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Duns Szkot - Poznanie

  Była już mowa o tym, że pojęcie bytu jest jednoznaczne - i gdyby byłoinaczej - to Bóg byłby dla nas niepoznawalny. To pojęcie bytu nie jest rodzajowe,lecz obejmuje wszystko, co jest i co być może.

  Bóg nie jest dla nas poznawalny w sposób przyrodzony, jeżeli byt nieobejmuje tego, co stworzone, i tego, co...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /7 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemiecka mistyka spekulatywna - Bertold z Moosburga

  Uczniem Teodoryka był najprawdopodobniej Bertold z Moosburga (Bertoldusde Morsherch), współczesny Eckhartowi. Nauczał w Kolonii. Poza Komentarzemdo Meteorologii Arystotelesa (ok. 1318 r.) główne jego dzieło to obszerneExpositio in Elementationem theologicam Procli. Expositio jest bardzo ważne dlawyjaśnienia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /536

  praca w formacie txt

Do góry