Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wilhelm Ockham

  Aczkolwiek Ockham zawdzięcza wiele swoim poprzednikom, to j e d n a k otwieraon pewną epokę, gdyż w nim krystalizuje się ważny etap w procesie przygotowującymw wiekach nowożytnych powolny zanik metafizyki.

  Jego tytuł Venerabilis Inceptor (Szacowny Początkodawca) ma znaczeniesymboliczne.

  Ockham urodził...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /3 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm filozoficzny

  Doktryna zwana nominalizmem, którą utożsamiamy z ockhamizmem filozoficznymjest w całości mało znana. W całej via moderna możemy jednak wyraźniestwierdzić tendencję zmierzającą do wyeliminowania filozofii z teologii, do ograniczeniateologii spekulatywnej i do oparcia jej na myśli Ojców, którą nota bene...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /1 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wilhelm Ockham - Poznanie

  Według Ockhama na wiedzę składają się same tylko bezpośrednio oczywistetwierdzenia lub tezy z takich twierdzeń wyprowadzone. Znać u Ockhama wyraźnypowiew rodzącego się ducha naukowo-przyrodniczego; umiłowanie tego,co szczegółowe, znaczenie przypisywane doświadczeniu zmysłowemu, ostrepojęcie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /10 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm filozoficzny: Adam Wodham

  Uczniem Ockhama w Oksfordzie był Adam Wodham (Goddam, zm. 1358 r.). Byłon angielskim franciszkaninem, który około 1340 r. nauczał teologii w Oksfordziei w Londynie. Jest on autorem komentarza do Sentencji i bardzo ważnegowstępu do Logiki Ockhama.

  U Adama zaznacza się wyraźnie tendencja do rozszczepienia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prekursorzy nominalizmu - Piotr Aureoli

  Umysłem równie niezależnym, niespokojnym i krytycznym, a w niejednym nawetprzelicytowującym Duranda był Piotr Aureoli (d'Auriol), którego uznaćmożemy za drugiego poprzednika Ockhama.

  Piotr urodził się w Cahors, był franciszkaninem. W 1304 r. był uczniem Dunsa Szkota w Paryżu. W 1318 r. został...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /12 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Duns Szkot - Bóg

  Również poznanie i chcenie stworzeń przez Boga jest identyczne z bożąnaturą. Nic poza Bogiem nie może być przyczyną dla aktu bożego, a więc równieżi akt poznawczy Boga musi być wcześniejszy od bytowania stworzeń.

  Twórca wyraźnie poznaje wszystko to, co ma zrobić, zanim to zaistnieje,w przeciwnym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /8 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prekursorzy nominalizmu - Henryk z Harclay

  Henryk z Harclay jest postacią jeszcze słabo znaną. Urodził się w roku 1270,a w 1312 r. był kanclerzem Uniwersytetu Oksfordzkiego, biskupem Lincoln.Umarł w 1317 r. w czasie podróży do Awinionu, gdzie miał bronić się przed zarzutamio herezję.

  Jako kanclerz uniwersytetu walczył z dominikanami, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /2 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Duns Szkot - Człowiek i świat

  Zupełnie inaczej niż Tomasz patrzy Duns Szkot na człowieka. Za Bonawenturąodrzuca naukę o jedności formy i przyjmuje w człowieku przynajmniej dwie formy:forma corporeitatis i forma humanitatis. Formy te są realnie różne i są zasadamicielesności i życia. Ale w każdej z nich możemy wyróżnić jakby...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /7 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prekursorzy nominalizmu - Wilhelm Farinier

  Podobne rozwiązanie zagadnienia powszechników znajdziemy u franciszkaninaWilhelma Fariniera (zm. 1361 r.), który w swych Quaestiones de ente usiłuje napodstawie metody empirycznej rozwiązywać zagadnienia metafizyczne. To samodzieli go już od Szkota. Jak Henryk z Harclay, odrzuca on zarówno haecceitas,jak i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Duns Szkot - Działanie

  W etyce Szkot idzie wiernie za Augustynem - i za Anzelmem. Akcentuje ważnośćwoli, aby zachować przypadkowość (seroare contingentiam), a zarazem podnieśćgodność natury człowieka (dignificare naturam). Podkreśla więc Duns,że intelekt i wola to najszlachetniejsze władze w człowieku; ale wola wybijasię...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /6 163

  praca w formacie txt

Do góry