Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Awerroizm

  Jeżeli teologowie XIV w. sympatyzowali z nominalizmem, to przyczyny tego stanurzeczy nie należy szukać jedynie w skrajnych realistycznych doktrynach ówczesnychheretyków, lecz również w tym fakcie, że typowymi i „czystymi" przedstawicielamiarystotelizmu stają się w tym okresie nie tomiści, lecz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /2 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm przyrodoznawczy: Paryż

  Wróćmy do Paryża, który jest ośrodkiem, gdzie rodzi się właściwy ockhamizmfilozoficzny Nie trzeba przy t ym sądzić, że wówczas w Uniwersytecie Paryskimbyli tylko sami fizycy Nie ma tu jakiegoś zerwania z poprzednią epoką, pracerozpoczęte w XIII w. trwają, ale ożywia je zupełnie inny, krytyczny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Awerroizm - Ryszard Fitz - Ralph (Siraph)

  Urodził się w 1300 r., studiował i zdobywał stopnie w Oksfordzie, gdzie w latach1332-1334 pełnił funkcję kanclerza. Ryszard Fitz-Ralph wiele lat spędziłw Awinionie, w 1347 r. został biskupem Armagh i prymasem Irlandii, ale powróciłdo Awinionu i t am umarł w 1360 r.

  W jego poglądach na pewność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /3 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm przyrodoznawczy: Jan Burydan

  Główną postacią paryskiego ockhamizmu był Jan Burydan, który urodził sięprzed 1300 r. w Bćthune w prowincji Artois. Był bardzo samodzielnym uczniemOckhama i dwukrotnie rektorem Uniwersytetu Paryskiego, w roku 1328i w 1340. Z długim jego życiem (zmarł po roku 1358) wiąże się szereg legend,między...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /7 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Awerroizm - Jan z Janduno

  Wrócimy teraz do omówienia środowiska paryskiego. Wodzem awerroizmuw Paryżu w pierwszej ćwierci XIV w. był słynny przeciwnik papiestwa Janz Janduno (de Ganduno), profesor na wydziale artium w Paryżu. Naraził się bardzopapieżowi swoimi teoriami politycznymi, które zawarł w piśmie DelaudibusParisius. W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /6 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm przyrodoznawczy: Albert z Saksonii

  Pośród licznych uczniów Burydana wybija się Albert z Saksonii zwany też Albertem z Helmstedt, a także Albertus Parvus (dla odróżnienia od św. Alberta Wielkiego).Urodził się około 1316 r. ( t 1390 r.) Być może rozpoczynał swe studia w Pradze,p o t em działał w Paryżu jako prokurator natio angielskiej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /2 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Awerroizm - Tomasz Wilton

  Według K. Michalskiego postacią analogiczną do działającego w Paryżu Sigeraz Brabancji był w Oksfordzie w XIV w. Tomasz Wilton, zwany również ThomasAnglicus. Nie był on chyba jednak zdecydowanym awerroistą, gdyż współczesnemu pisma określają go jako Doktora Umiarkowanego (Doctor Moderatus)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm filozoficzny: Gerard Groot

  W XIII w. dominowała dialektyczna teologia spekulatywna, wprzęgającaw swój gmach, jak katedra gotycka, całą moc intelektualną natury ludzkiej.J e d n a k wkrótce po św. Tomaszu ściany tego gmachu zaczęły się rysować.Zwątpienie w moc rozumu i natury stało się przyczyną tego, że pojawia siędość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /4 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm filozoficzny: Jan Gerson

  Uczniem Piotra z Ailly, o mniej od samego nauczyciela skrajnych poglądach byłJan Gerson (Charlier d e Gerson, Johannes Arnaudi de Gersonio). Urodził się w roku1363. W 1392 został doktorem na Uniwersytecie Paryskim, a w 1395 r. kanclerzemuniwersytetu jako następca Piotra z Ailly. Jego życie upłynęło...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /9 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm filozoficzny: Jan z Mirecourt

  J e d n ym z myślicieli, którzy przyczynili się do umocnienia via moderna i ockhamizmufilozoficznego, był Jan z Mirecourt, cysters (Biały mnich - Monachus Albus),który około 1345 r. wykładał w Paryżu. Profesorowie Uniwersytetu Paryskiegow 1347 r. potępili jego czterdzieści tez. Mimo wyraźnych analogii do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /2 328

  praca w formacie txt

Do góry