Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Szkotyści - Wilhelm z Alnwick

  Oryginalnym i samodzielnym umysłem był mistrz oksfordzki (otrzymał tenstopień ok. 1316 r.) Wilhelm z Alnwick, zmarły w roku 1332. Napisał on Quaestionesdisputatae de esse intelligibili (Kwestie o bycie intelektualnie poznawalnym),w których głosi tezę, że byt intelektualny nie dodaje nic rzeczywistego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomiści - Tomiści XV wieku

  Wśród dominikanów włoskich w XIV w. jest bardzo wielu, których zależnośćod Tomasza wzmaga się coraz bardziej i prowadzi do przezwyciężenia pewnejmartwoty intelektualnej. Ciekawe jest, że rozkwit tomizmu zaczyna się dopierow XV w., k i e d y życie umysłowe Europy ma j u ż poza sobą wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /6 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkotyści - Jan z Ripa

  Również oryginalnym, ale wyraźnie zależnym od Szkota umysłem był Jan z Ripa(lub z Marchii) urodzony w Ripatransone, a wykładający Sentencje w Paryżuokoło 1355 r. T r u d n o stwierdzić, do jakiego stopnia Jan był zależny od Szkota.W każdym razie zaliczano go do tzw. formalistów formalizantes, a wedle...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkotyści

  Wybiegliśmy w naszych rozważaniach daleko w przyszłość i widzieliśmy, jakwyglądały dzieje tomizmu w poszczególnych ośrodkach, aż po wiek XVI. Takpotoczyły się koleje głównej, obok szkotyzmu klasycznej szkoły filozoficznej.Ale było też wiele postaci, które do dziś trudno nam zrozumieć i określić...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /3 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkotyści - Piotr z Kandii

  Dużą powagą cieszył się Jan z Ripa u jednej z bardziej typowych postaci XIV w.,Greka - Piotra z Kandii. Urodził się on około 1340 r., zmarł w 1410 r. jako papieżAleksander V. Był dyplomatą, a w swych poglądach sceptykiem i eklektykiem.W wielu punktach przypominał Jana z Salisbury, przede wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /4 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkotyści - Franciszek z Meyronnes

  Również bezpośrednim uczniem Szkota w Paryżu był Prowansalczyk Franciszekz Meyronnes. W 1320 r. został bakałarzem sentencji, następnego rokuodbył dyskusję z b e n e d y k t y n em Piotrem Rogerem (zachowały się fragmentyz tej dyskusji) i w r. 1323 uzyskał tytuł magistra. Zmarł po 1328 r.

  Był on...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /3 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkotyści - Walter Chatton

  Walter Chatton, który w latach 1320-1330 wykładał na Oksfordzie, w podobnysposób jak Piotr z Kandii, ustosunkowuje się do zagadnienia dowodu istnieniaBoga i Jego jedności. Subtelnie krytykuje Ockhama i Piotra Aureolego, a w problemieesse obiectwum utożsamia esse obiectwum z esse subiectwum. Chattona, jakPiotra...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkotyści - Jan z Bassoles

  W XIV w. działa duża grupa franciszkańska, w której odnajdujemy wyraźne rysyszkotyzmu. Pod wpływem Szkota i tendencji sceptyczno-krytycznych znajdujesię jego uczeń Jan z Bassoles, zmarły w 1347 r. Wyraźnie szkotystycznegradus entis występują w jego tezach:

  Rodzaje i różnice są realnością odrębnych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomiści - Mikołaj z Trivet

  Mikołaj Trivet (z Trivet) o nadzwyczaj uniwersalnym umyśle był bardzo płodnympisarzem, poza komentarzem do Sentencji i Quodlibet napisał Correctoriumcorruptorii Thomae, komentował Senekę i innych autorów klasycznych, a takżeO pocieszeniu, jakie daje filozofia Boecjusza, O państwie bożym Augustyna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /2 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkotyści - Walter Burleigh

  Oryginalnym i bardzo płodnym umysłem był Walter Burleigh (Gualterus Burlaeus)urodzony 1275 r., zmarły po 1343 r. Nauczał w Oksfordzie, Paryżu i Tuluzie.Otrzymał przydomek Doctor Planus et Perspicuus. Pisał bardzo wiele.

  Liczne są jego komentarze i pisma logiczne z zakresu logica vetus (Vetus ars,które...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /3 775

  praca w formacie txt

Do góry