Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Mistycy - Henryk Herp

  Henryk Herp był współczesny Dionizemu Kartuzowi, zmarł w 1477 r. Aczkolwiekzarzucano Herpowi brak oryginalności, i rzeczywiście jego dzieło Theologiamystica jest po prostu wykładem poglądów Ruysbroecka, to j e d n a k wpływ Herpasięga daleko w przyszłość, aż po mistykę hiszpańską XVI w.

  Wróćmy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /2 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkotyści - Jan Wiklif

  Wiklif urodzony około 1320 r. był ściśle związany z Oksfordem, zmarł w 1384 r.Większość jego pism filozoficznych została wydana w trzydziestu pięciu tomachprzez Wyclif Society w latach 1882-1924. Do najważniejszych należąTrialogus, De ente praedicamentali, De compositione hominis oraz De ideis. W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /6 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowiecze - Kres epoki

  Wspominaliśmy już o tym, jak ważną rolę wobec „nowej teologii" i duchowości,wobec sporów epoki odegrał Jan Gerson. Bez niego bardzo trudnozrozumieć myśl Ruysbroecka. Trzeba pamiętać, że Gerson poszukiwał nowej teologicznejmetody, że negatywnie ustosunkował się przede wszystkim do skrajnegorealizmu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /18 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistycy

  Przyjęło się przeciwstawianie mistyki scholastyce, ale rozważmy, czy to stanowiskojest słuszne i uzasadnione. Mistykę określa się za pomocą wielu definicjimniej lub bardziej dowolnych. Zasadniczo, mistyka to doświadczenie Boga,poznanie i miłość. Tego rodzaju doświadczenie może być tylko...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /2 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dante Alighieri

  Dante Alighieri (1265-1321) pochodził z patrycjuszowskiego rodu florenckiegoi jego właściwe imię Durante przemieniono z czasem na Dante. Był gruntowniewykształcony, mając 22 lata wstąpił na Uniwersytet Boloński. Znamy goprzede wszystkim jako poetę i wiemy z Vita nuova, że jego pierwszą, wielką...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /9 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistycy - Jan Tauler

  Jan Tauler (żył w latach 1300-1361) pochodził ze Strasburga i tu spędził większączęść swego życia. Wywarł on wielki wpływ na styl życia duchowego w żeńskichklasztorach holenderskich. J e d n ym z założeń jego doktryny, którą wyraziłw kazaniach, była różnica substancjalna między duszą i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /2 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzenie renesansu

  Rozwój gramatyki spekulatywnej w wieku XIV, który nastąpił równoleglez rozkwitem logiki (wieki XIV i XV są przed XIX i XX w. okresem najwyższegopoziomu badań logicznych), bynajmniej nie stanowił odrodzenia gramatykipraktycznej, związanej z uprawą języka i literatury. N i e był to humanistyczny,lecz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /12 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomiści - Tomiści niemieccy

  W Niemczech tomizm rozwija się na wszystkich nowo powstających w XIV w.uniwersytetach (Kolonia, Erfurt, Lipsk). Toczą się tam spory tomistów z przedstawicielamivia moderna i ze szkotystami. Naturalnie odbija się to echem nauniwersytetach słowiańskich, w Pradze i w Krakowie. Jednak nie trzeba zapominać,że...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkotyści - Franciszek z Marchii

  Franciszek z Marchii, zwany też Franciszek z Esculo o przydomku DoktorZwięzły (Doctor Succinctus), w latach 1319-1320 wykładał w Paryżu Sentencje.Opierając się na odmiennych argumentach niż Duns Szkot głosił on tezę, że ania posteriori, ani a priori nie można wykazać nieśmiertelności duszy. Ważne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomiści - Tomiści włoscy

  Pośród wielu włoskich tomistów XIV w., na pierwszy plan wysuwa się Jan z N e apolu,który był nauczycielem teologii w Paryżu w 1310 r., a później w 1317 r.,jako dominikanin został lektorem w studium neapolitańskim. Jan jest bardzowierny Tomaszowi i podobnie jak Hervaeus Natalis oddaje się całkowicie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 856

  praca w formacie txt

Do góry