Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Amnezja pourazowa

  amnezja pourazowa - niepamięć powstała w wyniku urazu mózgu, która może obejmować wydarzenia z okresu poprzedzającego uraz ( amnezja wsteczna) lub z okresu następującego po wypadku (amnezja następcza). Długość okresu objętego niepamięcią w obu sytuacjach zależy od wielkości urazu. Zob. też:...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akomodacja

  akomodacja-(1) zmiany w funkcjonowaniu analizatora, w efekcie których bodźce odbierane są optymalnie; najdokładniej zbadano a. zachodzącą w oku, która polega na przystosowaniu ogniskowej oka (zmiana krzywizny soczewki) do odległości obserwowanego przedmiotu, zapewniając ostrość widzenia; zmiana krzywizny...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amnezja wsteczna

  amnezja wsteczna (łac. amnesia retrogradd) rodzaj  amnezji występującej najczęściej w wyniku ciężkiego urazu ośrodkowego układu nerwowego, któremu towarzyszy stan długotrwałej utraty przytomności. Dominującymi zaburzeniami są luki pamięciowe dotyczące faktów i zdarzeń, jakie miały miejsce przed...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amnezja

  amnezja (niepamięć; łac. amnesia) - luka pamięciowa powstała na skutek zaburzeń zapamiętywania, przechowywania lub przypominania informacji pamięciowych. Najczęściej jest skutkiem zaburzeń świadomości o różnej etiologii (np. w epilepsji, po urazach czaszkowo-mózgowych, po intoksykacjach; ->-a...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analizator

  analizator - pojęcie wprowadzone przez I. P. Pawłowa zamiast terminu „narząd zmysłu", w celu zwrócenia uwagi na istnienie złożonych struktur, zorganizowanych w sposób hierarchiczny na kolejnych poziomach układu nerwowego. Struktury te są w stanie analizować spostrzegane obiekty na części składowe, a...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amnezja afektywna

  amnezja afektywna - rodzaj  amnezji powstałej w wyniku silnego urazu psychicznego (np. jednorazowego silnego bodźca sytuacyjnego lub długotrwałych sytuacji fruslracyjnych czy konfliktowych). Charakteryzuje się zaburzeniami zdolności przypominania wybranych sytuacji i zdarzeń, związanych z silnymi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antycypacja

  antycypacja - przewidywanie wystąpienia jakiegoś zdarzenia, któremu często towarzyszy gotowość do reagowania na nie w określony sposób.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amnezja dziecięca

  amnezja dziecięca - niepamięć obejmująca pierwsze lata życia człowieka. Mimo że doświadczenia z tego okresu mają trwały wpływ na psychikę, najwcześniejsze autobiograficzne wspomnienia osób dorosłych pochodzą dopiero z czwartego lub piątego roku życia. A.dz. jest zjawiskiem słabo poznanym; w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antyredukcjonizm

  antyredukcjonizm - nurt w psychologii zajmujący postawę krytyczną wobec wszelkich przejawów  redukcjonizmu, dominującego we współczesnych badaniach nad pamięcią. Przedstawiciele a. krytykują koncepcje przetwarzania informacji - w których przyjmuje się komputer za model ludzkiego umysłu - ponieważ nie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amnezja fragmentaryczna

  amnezja fragmentaryczna - rodzaj  amnezji o ograniczonym zasięgu; klinicyści stosują najczęściej ten termin do określenia: (1) ->- zaburzeń pamięci w zakresie jednej modalności, np. pamięci wzrokowej, słuchowej, pamięci słów czy liczb (2) czynnościowych zaburzeń pamięci, towarzyszących zaburzeniom...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt

Do góry