Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Asymetria funkcjonalna mózgu

  asymetria funkcjonalna mózgu - zróżnicowanie funkcjonalne półkul mózgowych, uwarunkowane anatomicznie, biochemicznie i społecznie, przejawiające się w specjalizacji każdej z półkul w zakresie przetwarzania określonej kategorii impulsów, generowania, regulacji i kontroli odmiennych aspektów zachowania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bodziec

  bodziec - pojęcie różnie rozumiane w zależności od orientacji teoretycznej, tj. fizykalizmu bądź mentalizmu. W behawioryzmie odwołującym się do założeń fizykalizmu b. jest jakąkolwiek zmianą w środowisku, a także w samym organizmie, dającą się wyrazić w kategoriach fizycznych, która może być...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asymilacja

  asymilacja - według J. Piageta i jego szkoły jeden z dwóch procesów (obok akomodacji) składających się na adaptację organizmu do środowiska. A. polega na włączaniu reprezentacji przedmiotów, zjawisk i występujących między nimi relacji w schematy poznawcze, które w miarę rozwoju osobnika ulegają...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atkinsona i Shiffrina model pamięci

  Atkinsona i Shiffrina model pamięci - model zaliczający się do tych  modeli wielomagazynowych, w których wyróżnia się trzy struktury utrzymujące informacje: pamięć ultra krótkotrwałą (rejestr sen-soryczny),  pamięć krótkotrwałą i ->-pamięć długotrwałą. W toku przetwarzania informacje są...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bahricka i Karisa model pamięci

  Bahricka i Karisa model pamięci - ekologiczny model badania procesów pamięciowych (ekologiczne podejście w badaniach pamięci), który zakłada, iż pamięć człowieka można opisać wymiarami: (a) pamięć epizodyczna - pamięć semantyczna; przy czym pamięć semantyczna w toku rozwoju osobniczego wyłania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Behawioryzm

  behawioryzm - kierunek w psychologii, który powstał i rozwinął się w wyniku zakwestionowania założeń poprzedzającej go historycznie introspekcyjnej psychologii klasycznej. B. odrzucił dotychczasowy przedmiot badań psychologii, którym byty nieobscr-wowalnc zjawiska i procesy psychiczne, takie jak:...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /2 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asocjacja

  asocjacja - skojarzenie dwóch zjawisk psychicznych i (lub) behawioralnych, zachodzące najczęściej w wyniku ich jednoczesnego lub sukcesywnego wystąpienia, powodujące, iż pojawienie się jednego z nich zawsze pociąga za sobą pojawienie się innego. W podejściach tradycyjnych, asocjacjo-nizmie klasycznym i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amnezja posthipnotyczna

  amnezja posthipnotyczna - posthipnotyczne zapominanie wydarzeń z transu, występujące u pacjentów, którzy podczas hipnozy osiągnęli stan somnambuliczny, może wystąpić spontanicznie, ale bywa też indukowana na drodze sugestii posthipnotycznej. Metodą sugestii można także wywołać u pacjenta fałszywe...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja sensoryczna

  adaptacja sensoryczna - dwa przeciwstawne procesy: (1) przystosowanie receptora do dokładniejszego odbioru działających bodźców jako efekt dłuższego przebywania w danym otoczeniu, np. stopniowy wzrost zdolności spostrzegania w ciemności słabo widocznych przedmiotów lub stopniowe przystosowanie wzroku do...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asocjacjonizm

  asocjacjonizm - stanowisko w filozofii i psychologii upatrujące w powstawaniu asocjacji, niezależnie od treści kojarzonych zjawisk, podstawowy mechanizm uczenia się i pamięci. Prekursorem a. był Arystoteles, który twierdził, że złożone zjawiska psychiczne powstają na drodze kojarzenia się ze sobą...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /2 392

  praca w formacie txt

Do góry