Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Deficyty metapamięciowe

  deficyty metapamięciowe - braki w zakresie wiedzy na temat funkcjonowania własnej pamięci ( meta-pamięć). D.m. mogą polegać na niewłaściwej ocenie własnej pamięci, na nieznajomości strategii pamięciowych, czynników, od których zależą wyniki pamięciowe, istotnych cech zadania itp. D.m. utrudniają...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Collinsa i Ouiiliana model pamięci

  Collinsa i Ouiiliana model pamięci - znany pod nazwą modelu TLC (ang. Teachable Language Com-prehender); model sieciowy pamięci semantycznej (modele sieciowe), który zakłada, że w pamięci zostały zakodowane trzy rodzaje informacji: jednostki, ich cechy oraz połączenia między jednostkami a cechami. Dwa...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Craika i Lockharta koncepcja pamięci

  Craika i Lockharta koncepcja pamięci (koncepcja poziomów przetwarzania, koncepcja głębokości przetwarzania) - popularna alternatywna koncepcja w stosunku do wielomagazynowych modeli pamięci. Zakłada, że ślad pamięciowy jest ubocznym produktem procesów przetwarzania informacji, a jego cechy, takie jak kod i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas latencji

  czas latencji - czas upływający od zadziałania bodźca do pojawienia się reakcji. Termin często stosowany zamiennie z pojęciem czas reakcji. Przyjmuje się, iż cz.l. jest wprost proporcjonalny do drogi, jaką musi przebyć impuls nerwowy, aby nastąpiła reakcja psychofizjologiczna na dany bodziec, stąd na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas reakcji

  Czas reakcji - jeden z podstawowych i najczęściej stosowanych wskaźników w badaniach psychologicznych; termin stosowany w dwóch znaczeniach: jako czas wykonywania (trwania) danej reakcji na bodziec lub jako czas potrzebny do rozpoczęcia reakcji na bodziec; w tym znaczeniu cz.r. jest równoważny z terminem czas...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brunera koncepcja reprezentacji poznawczej

  Brunera koncepcja reprezentacji poznawczej - według J. S. Brunera reprezentacja poznawcza jest to zbiór reguł, zgodnie z którymi człowiek tworzy pojęcia stałości zdarzeń, przedmiotów oraz ich cech w swoim otoczeniu ( reprezentacja poznawcza); reprezentacje zdarzeń kształtują się przez działania, jakich...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bufor powtórzeniowy

  bufor powtórzeniowy - w  modelach wielomaga/.y-nowych pamięci hipotetyczna struktura pamięciowa lokalizowana w obrębie ->- pamięci krótkotrwałej, wykorzystywana do przechowywania i powtarzania informacji w celu zapobiegania ich zapominaniu. B.p. jest używany najczęściej w sytuacjach, gdy czas trwania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Collinsa i Loftus model pamięci

  Collinsa i Loftus model pamięci (model rozprzestrzeniania się aktywacji, ang. spreading-activation model) - najbardziej rozwiń ięij ->- model sic l'u iwy pamięci semantycznej, stanowiący poprawioną wersję -"-Collinsa i Quilliana modelu pamięci. W modelu tym, podobnie jak we wcześniejszej wersji, struktura...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /2 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biochemiczne podłoże pamięci

  biochemiczne podłoże pamięci - neurofizjologiczne badania nad mechanizmami zapamiętywania, przechowywania i przypominania dowodzą istotnej roli kwasów nukleinowych i białek w kształtowaniu się wiedzy gatunkowej i osobniczej. Udowodniono m.in,, iż -*- pamięć gatunkowa jest zakodowana w strukturze kwasu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bląd czasu

  błąd czasu - wskaźnik stosowany w badaniach pamięci krótkotrwałej prostych bodźców zmysłowych; paradygmat eksperymentalny zakłada, iż eksponowane są pary bodźców w taki sposób, iż między bodźcami tworzącymi parę stosowana jest przerwa (na ogół rzędu kilku sekund); badany określa, w jakim stosunku...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 123

  praca w formacie txt

Do góry