Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Efekt słowno-obrazowy

  efekt słowno-obrazowy - wyróżniony przez Z. Włodarskiego efekt pamięciowy wynikający ze współ-występowania obrazów i słów w percepcji; e.s.-o. może być pozytywny lub negatywny w zależności od tego, czy obrazy i słowa są ze sobą zgodne pod względem treści, czy niezgodne. Gdy są zgodne, występuje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Déjà vu

  déjà vu (franc, „już widziane") - złudzenie pamięciowe polegające na doświadczaniu poczucia znajomości wobec osób, przedmiotów i sytuacji spostrzeganych przez podmiot po raz pierwszy w życiu. Zjawisko d.v. może występować u ludzi zdrowych, a także w niektórych chorobach układu nerwowego, np. padaczce...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt struktury

  efekt struktury - wyróżniony przez Z. Włodarskiego efekt pamięciowy wynikający ze sposobu zorganizowania materiału; im wyższy stopień organizacji treści, tym lepsze wyniki przypominania. Uzyskiwaniu e.s. sprzyjają środki uwypuklające strukturę oraz udział osoby uczącej się w organizowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dojrzewanie

  dojrzewanie - termin stosowany w psychologii w różnych znaczeniach: rozwój jednostki, rozumiany jako proces osiągania przez nią dojrzałości fizycznej i psychicznej;  proces zmian rozwojowych uwarunkowanych dziedzicznie;  zmiany rozwojowe występujące na skutek zaistnienia wrodzonych predyspozycji jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzji leksykalnej zadanie

  decyzji leksykalnej zadanie (ang. lexical decision task) - zadanie stosowane w badaniach nad kodowaniem informacji werbalnych i  słownikiem umysłowym, wymagające od osoby badanej możliwie szybkiej odpowiedzi na pytanie, czy prezentowany ciąg liter jest słowem, czy bezsensownym zbiorem. 

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt świeżości

  efekt świeżości - zjawisko lepszego odtwarzania końcowych elementów ->- materiału seryjnego w porównaniu z poprzednimi; ujawnia się podczas swobodnej reprodukcji. E.ś. występuje prawdopodobnie dzięki właściwościom  pamięci krótkotrwałej, gdyż dotyczy ostatnich słów, których odtworzenie następuje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystraktor

  dystraktor -  bodziec odrywający uwagę jednostki od wykonywanego zadania; (czynność dodatkowa wykonywana przez osoby badane na polecenie eksperymentatora w czasie realizowania podstawowego zadania, stosowana w celu uniemożliwienia powtarzania w badaniach nad pamięcią krótkotrwałą;  w pomiarze rozpoznawania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzji semantycznej zadanie

  decyzji semantycznej zadanie (ang, semantic decision task) - metoda badania struktury -"-pamięci semantycznej, typowa dla badań eksperymentalnych prowadzonych przede wszystkim w ramach ->-modeli cech; stosowana głównie w ramach paradygmatu badawczego zwanego: „różny - taki sam". Osobie badanej prezentowane są...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt torowania

  efekt torowania (ang. priming effect) - zjawisko występujące w badaniach nad rozpoznawaniem bodźców, np. słów, obrazów. Jeżeli bodziec będący przedmiotem rozpoznania poprzedzi się ekspozycją tzw. bodźca torującego, czyli pozostającego w jakimś związku semantycznym z tym, który ma zostać rozpoznany -...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt analizatorowy

  efekt analizatorowy - wyróżniony przez Z. Włodarskiego efekt pamięciowy związany z zaangażowaniem w percepcji różnych analizatorów. Wyniki pamięciowe uzyskiwane przy udziale różnych analizatorów są zróżnicowane i zależą: od rodzaju analizatorów (istnieją w tym zakresie preferencje gatunkowe i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /659

  praca w formacie txt

Do góry