Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Gibsonizm

  gibsonizm - pogląd (nazwa pochodzi od nazwiska J, J. Gibsona), zwany inaczej ekologizmem, zgodnie z którym percepcja nie polega na przetwarzaniu informacji przez — system poznawczy (w związku z czym pamięć nic odgrywa w niej żadnej roli), ale sprowadza się do bezpośredniego reagowania na informacje zawarte w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekologiczne podejście w badaniach pamięci

  ekologiczne podejście w badaniach pamięci - paradygmat badań, według którego preferowane są badania pamięci w warunkach naturalnych, w sytuacjach codziennych; badania prowadzone zgodnie z tym podejściem dotyczą głównie takich problemów, jak przypominanie informacji autobiograficznych (miejsc, twarzy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalność przetwarzania

  globalność przetwarzania - odnoszenie informacji przetwarzanej w centralnym systemie poznawczym do całości doświadczenia zakodowanego w pamięci (— Fodora modułowa struktura umysłu). Gdy człowiek klasyfikuje np. liść jako znany lub nie znany, podstawą rozpoznawania stają się wszystkie nabyte dotąd...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fiksacja wzrokowa

  fiksacja wzrokowa - utrzymywanie gaiki ocznej w takiej pozycji, aby obraz postrzeganego obiektu pada! na plamkę żółtą siatkówki, czyli na pole najostrzejszego widzenia; w obrębie tego pola możliwe jest najefektywniejsze rozróżnienie cech danego obiektu. Fiksacja wzrokowa obiektów nieruchomych dokonuje się w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gotowość do reprodukcji

  gotowość do reprodukcji - łatwość wiernego odtwarzania w kodzie werbalnym bądź obrazowym zapamiętanych informacji, zależna od stopnia ich utrwalania (m.in. częstości powtarzania) i uslruk-turalizowania w pamięci, czyli od poziomu dostępności. Czynnikiem zwiększającym g.d.r. jest obecność danej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fodora modułowa struktura umysłu

  Fodora modułowa struktura umysłu - opis i wyjaśnienie umysłu (—modele umysłu) jako struktury, którą tworzą hierarchicznie zorganizowane trzy typy systemów: przekazujące (ang. transducem), wejścia (ang. input systems) \ procesory centralne (ang. central processors). Systemy przekazujące, odbierając...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt pierwszeństwa

  efekt pierwszeństwa - zjawisko lepszego odtwarzania początkowych elementów materiału seryjnego w porównaniu z dalszymi; ujawnia się podczas swobodnej reprodukcji. E.p. występuje prawdopodobnie dzięki temu, że pierwsze elementy są powtórzone więcej razy niż pozostałe i dlatego przede wszystkim one się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deficyty metapoznawcze

  deficyty metapoznawcze - braki w zakresie ogólnej wiedzy na temat własnych procesów poznawczych i związanych z nimi sprawności lub na temat poszczególnych procesów: uwagi, pamięci, myślenia, języka. D.m. mogą polegać na nieadekwatnej samoocenie własnych zdolności, słabej świadomości przebiegu procesów...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt pozycji seryjnej

  efekt pozycji seryjnej - zjawisko występujące podczas swobodnej reprodukcji materiału seryjnego (np. listy słów lub cyfr); c.p.s. wyjaśnia się zależnością odtwarzania poszczególnych elementów od ich pozycji w serii: lepiej odtwarzane są elementy początkowe ( efekt pierwszeństwa) i końcowe ( efekt...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deficyty strategiczne

  deficyty strategiczne - braki w zakresie posługiwania się  strategiami pamięciowymi podczas zamierzonego zapamiętywania lub przypominania. Rozróżnia się dwa typy d.s.: deficyty produkcyjne, polegające na tym, że człowiek spontanicznie nie stosuje określonej strategii, mimo że zna odpowiednią czynność...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 033

  praca w formacie txt

Do góry