Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Instynkt

  instynkt - dziedzicznie uwarunkowane (— pamięć gatunkowa) złożone reakcje organizmu na specyficzne bodźce wyzwalające i ukierunkowujące działania przystosowawcze, u podłoża których leży hierarchicznie zorganizowany mechanizm nerwowy w mózgu (międzymózgowiu). Bodźce wyzwalające pochodzą bądź z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteza redundancji kodowania

  hipoteza redundancji kodowania - hipoteza zawarta w — Paivio modelu pamięci zakładająca, że przypominanie jest tym lepsze, im więcej kodów wzbudza bodziec. Materiały zakodowane w dwóch systemach reprezentacji - werbalnym i wyobrażeniowym - są trwalej pamiętane i łatwiej przypominane niż materiały...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Holograficzny model pamięci

  holograficzny model pamięci - model oparty na metaforze hologramu, czyli metody utrwalania obrazów trójwymiarowych ze wszystkimi cechami przestrzennymi na płytce fotograficznej, tak że w każdym jej punkcie przechowywana JGvSt pełna informacja 0 holografowanym obiekcie; stwarza to możliwość rekonstrukcji...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Habituacja

  habituacja - zjawisko polegające na stopniowym zanikaniu reakcji, gdy działanie bodźca się przedłuża lub powtarza, albo gdy kolejno działające bodźce są do siebie podobne. H. ma znaczenie przystosowawcze, prowadzi do wygaśnięcia reakcji na bodźce nic mające znaczenia. Zjawisko h. należy do...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imagen

  imagen - według A. Paivio podstawowa jednostka w niewerbalnym systemie symbolicznym reprezentująca przedmiot lub zdarzenie konkretne, zarówno ze względu na cechy spostrzeżeniowe, jak i znaczeniowe. Imagcny są reprezentacjami analogowymi o strukturze hierarchicznej (tzn. mniejsze jednostki zawierają się w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipermnezja

  hipermnezja - nadczynność pamięci przejawiająca się w niezwykle silnej wyrazistości — wspomnień. Może występować u niektórych ludzi jako cecha osobnicza pamięci bliska — ejdetyzmowi, a także podczas marzeń sennych, w hipnozie i w majaczeniach gorączkowych.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indywidualne różnice

  indywidualne różnice - najwyraźniej zaobserwowane różnice międzyosobnicze pod względem pamięci dotyczą przede wszystkim takich mierzalnych aspektów pamięci, jak: szybkość zapamiętywania, zakres pamięci, trwałość przechowywanego materiału, gotowość do reprodukcji, wierność reprodukowanego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipnopedia

  hipnopedia - metoda nauczania lub uczenia się, zazwyczaj języków obcych, stosowana w czasie snu podmiotu. Brak rzetelnych, empirycznych dowodów potwierdzających jej skuteczność.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informacja

  informacja - (1) termin pochodzący z — teorii informacji i — teorii komunikacji, używany w znaczeniu formalnym, ilościowym; oznacza: (a) liczbę kolejnych wyborów potrzebnych do identyfikacji przez odbiorcę przekazu otrzymanego od nadawcy, co ma umożliwiać organizmowi żywemu lub maszynie sprawne działanie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteza powtarzalności

  hipoteza powtarzalności (ang, reappearance hypothesis) - termin używany przez U. Neissera na określenie poglądu, że zapis pamięciowy (—ślad pamięciowy) jest mniej lub bardziej wierną kopią rzeczywistości, która w razie potrzeby może być odtwarzana zasadniczo w formie nic zmienionej; jest to hipoteza...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt

Do góry