Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Interioryzacja

  interioryzacja - przekształcanie się w procesie rozwoju poznawczego czynności zewnętrznych, wykonywanych na przedmiotach, w czynności wewnętrzne; dzięki i. dziecko stopniowo może wykonywać różne operacje w myśli na podstawie wyobraźni i pojęć bez potrzeby manipulacji przedmiotami; czynności...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod sensoryczny

  kod sensoryczny - kod pamięciowy, który reprezentuje fizyczne cechy odbieranego bodźca w formie odpowiadającej jego modalności, np. bodziec słuchowy jest reprezentowany w formie dźwięków, bodziec wzrokowy w formie wizualnej. K.s. powstaje w wyniku analizy sensorycznej.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod

  kod - forma zapisu informacji oraz reguły tworzenia zapisu; w semiotyce: zbiór znaków używanych do przekazywania informacji oraz reguł określających relacje między znakami (reguły synlaktyczne), między znakami a rzeczami oznaczanymi (reguły semantyczne) oraz między znakami a ich użytkownikami (reguły...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izotropiczność przetwarzania

  izotropiczność przetwarzania - termin używany przez .I.A.. Fodora; oznacza możliwość wiclotorowości przetwarzania informacji (—Fodora modułowa struktura umysłu), dzięki której „tropy" poznawcze, czyli nieuświadomione wnioskowania i asocjacje przebiegające w umyśle, uwzględniają informacje pochodzące...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod taksonomiczny

  kod taksonomiczny - kod semantyczny reprezentujący bodźce ze względu na ich przynależność do określonych kategorii, np. seria słów jest kodowana jako nazwy zwierząt, roślin itp.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod akustyczny

  kod akustyczny - kod pamięciowy, który reprezentuje brzmienie bodźca w formie akustycznej, tj. jako układ dźwięków (w przypadku słowa - głosek). Zgodnie z modelami wielomagazynowymi pamięci k.a. jest charakterystyczny dla pamięci krótkotrwałej.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integracja semantyczna

  integracja semantyczna - proces występujący podczas kodowania złożonych materiałów, polegający na łączeniu poszczególnych elementów w sensowną całość, wyprowadzaniu ogólnej idei wiążącej informacje zawarte w zbiorze zdań lub protypowej formy wspólnej dla serii figur itp. Dzięki I.s. w pamięci...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interferencja

  interferencja - termin używany w kilku znaczeniach: konflikt asocjacji (— asocjacja) utworzonych między bodźcami i reakcjami; najczęściej zjawisko io występuje w sytuacji ukształtowania się dwu różnych reakcji na ten sam bodziec; konflikt między dwiema operacjami (— operacja), w wyniku czego następuje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interferencja proaktywna

  interferencja proaktywna - zjawisko obniżania się wykonania zadania B w efekcie uprzedniego uczenia się zadania A; w badaniach i.p. stosuje się następujący schemat: grupa eksperymentalna E uczy się zadania A, a grupa kontrolna K w tym czasie odpoczywa, następnie obie grupy uc/ą się zadania B\ po pewnym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interferencja retroaktywna

  interferencja retroaktywna - zjawisko obniżenia poziomu wykonania zadania A w efekcie następczego wykonania zadania B, które zakłóca, tzn. hamuje późniejsze wykonanie zadania A. W badaniach i.r. stosuje się następujący schemat; grupa eksperymentalna E uczy się zadania A, następnie zadania 5, a po pewnym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 015

  praca w formacie txt

Do góry