Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kodowanie pamięciowe

  kodowanie pamięciowe - zbiór operacji związanych z przekształcaniem informacji w formę odpowiednią dla systemu pamięci. Proces k.p. może polegać na ustalaniu atrybutów bodźca, np. na analizie słowa ze względu na cechy akustyczne, fonemiczne lub semantyczne. K.p, wiąże się zwykle z selekcją...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednostka pamięci

  jednostka pamięci - pojęcie nie mające jednej powszechnie przyjętej definicji; zwykle j.p. rozumie się jak jednostkę przetwarzania informacji w znaczeniu wydzielania porcji informacji (ang. chunking), przy czym porcja rozumiana jest jako określona i niepodzielna informacja (o rzeczy, zjawisku, zdarzeniu) lub...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod arbitralny

  kod arbitralny (kod konwencjonalny, kod symboliczny) - w semiotyce kod, w którym nie istnieje podobieństwo micdz,y formą a znaczeniem znaku; pełni swoją funkcję na zasadzie konwencji przyjętej przez użytkowników (np. kody języków naturalnych, symbole matematyczne, notacja muzyczna).

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategoria - zbiór egzemplarzy

  kategoria - zbiór egzemplarzy (ludzi, przedmiotów, zdarzeń itp.), które mają jakąś cechę wspólną bądź łączącą je relację, dzięki czemu umyst traktuje je jako równoważne pod jakimś względem. Zasad tworzenia k. może być wiele, stąd istnieją np. podziały na k. naturalne i sztuczne, konkretne i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /2 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod ikoniczny

  kod ikoniczny - w semiotyce kod, którego znaki są podobne do rzeczy oznaczanych ze względu na wygląd (np. obrazy realistyczne), brzmienie (np. ono-matopeje), skojarzenia (np. gołąb jako symbol pokoju) itp. K.i. charakteryzuje się naturalnością (umotywowaniem) wynikającą z podobieństwa między formą a...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategoryzacja

  kategoryzacja - operacja umysłowa, czynność składowa aktu percepcji, dzięki której człowiek ujmuje różne obiekty na podstawie jakiegoś podobieństwa jako człony tej samej — kategorii oraz reaguje na nie w przybliżony sposób. K. może być percepcyjna i konceptualna. W przypadku k. percepcyjnej cechy, za...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod obrazowy

  kod obrazowy - kod pamięciowy reprezentujący informacje w formie odpowiadającej wyobrażeniu; tria właściwości kodu analogowego, według klasyfikacji semiotycznej należałoby go zaliczyć do kodów ikonicznych. Zgodnie z Paivio modelem pamięci I. u. jest jednym z podstawowych kodów pamięcio-u ych; model...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katza i Fodora teoria pamięci semantycznej

  Katza i Fodora teoria pamięci semantycznej - teoria wyjaśniająca znaczenie pojęć (wyrazów) i sądów (zdań) zakodowanych w —pamięci semantycznej; warunkiem koniecznym zrozumienia zdania jest znajomość nie tylko znaczenia poszczególnych wyrazów (pojęć), ale także relacji synlaklycznych pomiędzy nimi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod semantyczny

  kod semantyczny (kod znaczeniowy) - kod pamięciowy reprezentujący znaczenie (sens) odbieranego bodźca, np. słowa, zdania, obrazu, zdarzenia; może odpowiadać znaczeniu definicyjnemu, denotacyjne-mu. konotacyjnemu, asocjacyjnemu lub ideom wyabstrahowanym ze złożonego materiału. Jest produktem głębszych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kintscha model pamięci

  Kintscha model pamięci - model —pamięci semantycznej, nawiązujący do lingwistycznych teorii t'.J. Fillmore'a (gramatyka przypadku) i N. Chom-sky'ego (teoria gramatyki gencratywno-lransforma-cyjnej); podstawowymi jednostkami pamięci semantycznej są sądy (ang. propositions), połączone irlacjami logicznymi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 367

  praca w formacie txt

Do góry