Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Martindale'a model pamięci

  Martindale'a model pamięci - model wiedzy o świecie, zakodowany w pamięci długotrwałej, który, ze względu na swój zakres, jest nazywany także modelem umysłu. M.m.p. nawiązuje do założeń ->-Konor-skiego modelu pamięci; wprowadza pojęcia jednostki jmostycznej i analizatorów, tworzących hierarchiczną...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa zapamiętywania

  krzywa zapamiętywania - graficzna ilustracja w układzie współrzędnych piocou zapamiętywania; na osi odciętych oznacza się czas ćwiczenia lub liczbę prób, a na osi rzędnych miary efektów zapamiętania. Zależnie od typu eksperymentu mówi się najczęściej zamiennie o k.z. bądź krzywej uczenia się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /2 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maskowanie

  maskowanie - zjawisko utrudniania percepcji jednego bodźca przez obecność (czasową i przestrzenną) drugiego. Rozróżnia się maskowanie wsteczne, gdy bodziec maskujący poprzedza maskowany, oraz maskowanie następcze, gdy bodziec maskowany następuje po maskującym. Zjawisko m. jest wykorzystywane m.in. w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa zapominania

  krzywa zapominania - graficzna ilustracja w układzie współrzędnych ilościowych miar ubytków pamięciowych następujących w czasie po zaprzestaniu uczenia się. Na osi odciętych jest oznaczony czas, na osi rzędnych - efekty przypominania treści. K.z. nie obrazuje wprost —zapominania, informuje bezpośrednio...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiał bezsensowny

  materiał bezsensowny - materiał stosowany w badaniach pamięci nie mający znaczenia, niezrozumiały, jak układy głosek nie będące sensownymi słowami, rysunki geometryczne nie przedstawiające znanych figur, plamy atramentowe itp. Pierwsze badania z zastosowaniem m.b, przeprowadził pod koniec XIX w. H...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kosslyna model wyobrażeniowej reprezentacji poznawczej

  Kosslyna model wyobrażeniowej reprezentacji poznawczej - według S. M. Kosslyna istnieją w — systemie poznawczym dwie formy reprezentacji treści obrazowych: powierzchniowa i głęboka. Reprezentacja powierzchniowa odpowiada subiektywnie doświadczanym aktualnie — wyobrażeniom; główną jej właściwością jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /2 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrolowanie pamięci

  kontrolowanie pamięci - proces ukierunkowany na analizowanie przebiegu i efektów zapamiętywania, utrwalania lub przypominania sobie przez jednostkę (lub komputer) materiału przeznaczonego do uczenia się; w przypadku k.p. przez człowieka, w zależności od rodzaju zadania, proces ten jest w różnym stopniu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konorskiego model pamięci

  Konorskiego model pamięci - zwany teorią wzorców (—wzorce spostrzeżeniowe), nawiązuje w założeniach do —Pandemonium O.G. Selfridge'a i osiągnięć neurofizjologii (głównie do odkrycia przez D.H. Hubela i T. N. Wiesia detektorów cech fizycznych bodźca w korze mózgowej). K.m.p, zakłada, iż w umyśle...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /2 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korsakowa zespół

  Korsakowa zespół - zespół amnestyczny występujący w wyniku dysfunkcji mózgu (najczęściej o charakterze intoksykacji alkoholem lub tlenkiem węgla); obraz kliniczny zaburzeń został po raz pierwszy opisany przez S. Korsakowa. Współczesne badania kliniczne wykazały, że zespół ten jest przejawem zaistnienia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsolidacja śladów pamięciowych

  Zgodnie z poglądami wielu ncurofizjologów jest to proces długotrwały i przebiega etapowo. Pierwszy etap, trwający od około 30 min do 1 godz, od momentu wytworzenia się świeżego śladu, polega na silnym wzbudzeniu układu siatkowatego. Drugi etap przebiega wolniej, w ciągu kilku godzin, a pełne jego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 506

  praca w formacie txt

Do góry