Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Mediacyjne procesy

  mediacyjne procesy -  termin związany z orientacją neobehawiorystyczną, określający procesy występujące między bodźcem a reakcją;  w badaniach opartych na koncepcjach poznawczych p.m. są rozumiane jako procesy pośredniczące w zapamiętywaniu lub przypominaniu określonych treści, polegające na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model sieciowy

  model sieciowy —pamięci semantycznej, znany pod nazwą ELEANOR (od pierwszych liter nazwisk jego twórców) lub MEMOD; zakłada istnienie w pamięci systemu powiązanych ze sobą węzłów, wśród których można wyróżnić: węzły pojęciowe (ang. concept nodes) i węzły zdarzeń (ang. event nodes), a w każdej z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiał interpolowany

  materiał interpolowany - materiał pamięciowy (np. lista słów, ciąg obrazków), włączony do materiału właściwego w badaniach nad — interferencją. M.i. wpływa na kierunek zniekształcenia materiału właściwego i czas uczenia się; czynnikiem bardziej utrudniającym jest m.i. tej samej modalności...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logogen

  logogen - termin wprowadzony przez J. Mortona na określenie węzła w strukturze pamięci słownej reprezentującego pojedyncze słowo, tj. jego cechy semantyczne, akustyczne, wizualne i inne. Według A. Paivio podstawowa jednostka w werbalnym systemie symbolicznym odpowiadająca jednostce języka, up. sylabie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiał pamięciowy

  materiał pamięciowy - przedmiot procesów pamięciowych: słowa, obrazy, teksty, zdarzenia i sceny z życia codziennego, nazwiska, twarze itp. W koncepcjach behawiorystycznych m.p. jest ujmowany w kategoriach bodźców, w koncepcjach poznawczych - opisywany przede wszystkim jako zbiór informacji. M.p. najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Luka pamięciowa

  Luka pamięciowa - stan niepamięci powstały wskutek zaburzeń  zapamiętywania, przechowywania lub przypominania obejmujący to, co wydarzyło się w ściśle określonym czasie. To, co wydarzyło się wcześniej, a także po danym wydarzeniu, podmiot przypomina sobie dobrze. 

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiał seryjny

  materiał seryjny - materiał (np. lista słów, sylab, cyfr), który w badaniach pamięci jest eksponowany w określonej kolejności, a zadanie badanego polega na odtworzeniu jego elementów w kolejności podanej w instrukcji; w badaniach stwierdzono, że zapamiętanie poszczególnych elementów zależy od miejsca...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łatwość pamięci

  Łatwość pamięci - właściwość pamięci przejawiająca się w szybkości zapamiętywania określonego materiału lub też w liczbie powtórzeń niezbędnych do jego przyswojenia.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryptomnezja

  kryptomnezja - odtwarzanie dawnych przeżyć jako faktów aktualnych. Występuje w chorobach organicznych, jak również u ludzi zdrowych w stanach wyczerpania i znużenia.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiał słowny

  materiał słowny - materiał będący przedmiotem procesów pamięciowych, składający się z sylab, słów, fraz, zdań lub tekstów, M.s. stosowano w większości badań nad pamięcią. Psychologiczna charakterystyka cech m.s. wpływających na wyniki pamięciowe obejmuje jego długość, organizację...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /752

  praca w formacie txt

Do góry