Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Materiału podobieństwo

  materiału podobieństwo - właściwość materiału będącego przedmiotem procesów pamięciowych, określana ze względu na jego elementy składowe lub na stosunek do innych materiałów. Podobieństwo między elementami materiału może dotyczyć cech fizycznych (np. wizualnych, fonemicznych) lub semantycznych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metapamięć

  metapamięć (ang. metamemory) - termin wprowadzony przez J.H. Flavella na określenia podmiotowej „wiedzy o pamięci" (ang. knowing about memory). M. wchodzi więc w zakres metapoznania i jest traktowana jako samoświadomość lub samowiedza o operacjach (hi-operacja), ->-strategiach pamięciowych oraz czynnikach...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiału sensowność

  materiału sensowność - właściwość materiału będącego przedmiotem procesów pamięciowych, wyrażająca się w tym. że ma on znaczenie dla odbiorcy, jest zrozumiały (słowa, zdania i teksty w języku znanym odbiorcy, ilustracje, fotografie, znane figury geometryczne, znane symbole obrazowe itp.). S.m...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda antycypacji

  metoda antycypacji - jedna z — metod badania pamięci, stanowi modyfikację metody uczenia się przez powtarzanie. Zadaniem osoby badanej jest uczenie się — materiału seryjnego (zazwyczaj eksperymentator prezentując materiał używa — mnemomelru). Po jednorazowej lub kilkakrotnej ekspozycji listy elementów osoba...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiału złożoność

  materiału złożoność - jedna z cech różniących materiały stosowane w badaniach pamięci. Stopień z.m. zależy od prostoty zarówno jego elementów składowych, jak i powiązań pomiędzy elementami. W większości badań nad pamięcią wykorzystywano materiały proste (listy sylab, słów, obrazów...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiału abstrakcyjność

  materiału abstrakcyjność - cecha materiału będącego przedmiotem procesów pamięciowych, wpływająca na wyniki pamięciowe: materiał abstrakcyjny jest zwykle trudniejszy do zapamiętania niż materiał konkretny. Zabiegiem ułatwiającym przyswojenie abstrakcyjnych słów, reguł czy tekstów jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda błędnych rozpoznań

  metoda błędnych rozpoznań - odmiana metody — rozpoznawania stosowana w badaniach kodowania pamięciowego. Osobom badanym pokazuje się najpierw listę słów bodźcowych; następnie stosuje się test rozpoznawania, w którym oprócz tych słów występują słowa podobne do nich pod jakimś względem (np. synonimy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiału znajomość

  Materiału znajomość - cecha materiału będącego przedmiotem procesów pamięciowych wynikająca /. lego, że osoba ucząca się miała z nim wcześniej kontakt (używała słów lub oglądała obrazy, z których składa się materiał, słyszała określone sformułowania, przeżyła określone zdarzenia itp.)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiału długość

  materiału długość - cecha materiału będącego przedmiotem procesów pamięciowych, mierzona liczbą jego elementów. D.m. jest jednym z czynników wpływających na sposób zapamiętywania, czas uczenia się i wyniki. Gdy liczba elementów nie przekracza *-zakresu pamięci bezpośredniej, materiał może być...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda bodźca standardowego

  metoda bodźca standardowego - jedna z metod rozpoznawania, polegająca na dokonywaniu przez osobę badaną oceny stosunku bodźca aktualnie działającego do bodźca percypowanego wcześniej. Jako pierwszy element w każdej parze porównywanych bodźców występuje zawsze jeden i ten sam bodziec, nazywany bodźcem...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /348

  praca w formacie txt

Do góry