Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Metoda miejsc

  metoda miejsc (metoda loci) - mnemotechnika wyobrażeniowa wynaleziona w V w. p.n.e. przez poetę greckiego Symonidesa; polega na wytwarzaniu wyobrażeń odpowiadających elementom zapamiętywanego materiału i umieszczaniu ich w dobrze wyuczonym, łatwym do wyobrażenia, stałym układzie miejsc (łac. loci), np...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda słów kluczowych

  metoda słów kluczowych - tnnemoicchnika wyobrażeniowa służąca do uczenia się słówek obcego języka; słowo kluczowe to słowo języka ojczystego, które ma podobne brzmienie do zapamiętywanego słowa obcego, a zarazem jest łatwe do wyobrażenia. M.s.k. polega na wytwarzaniu wyobrażenia łączącego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda ogniw

  metoda ogniw (metoda powiązań asocjacyjnych) - mnemotechnika służąca do zapamiętywania materiałów seryjnych (np. listy słów), polegająca na wytwarzaniu skojarzeń wyobrażeniowych między każdymi dwoma kolejnymi elementami (A-B, B-C, C-D itd.); powstaje w ten sposób asocjacyjny łańcuch obrazów, w którym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda oszczędności

  metoda oszczędności - jedna z -*- metod badania pamięci, metoda powtórnego uczenia się, pozwalająca mierzyć zapamiętywanie materiału, który był już uprzednio wyuczony, ale uległ zapomnieniu. Przy stosowaniu m.o. osoba badana uczy się danego materiału do uzyskania określonego kryterium, po czym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda par skojarzeń

  metoda par skojarzeń - jedna z metod reprodukcji, losowana wtedy, gdy materiał, który ma zostać wyuczony, składa się z par elementów. Przedmio-lem badania są skojarzenia pomiędzy elementami wewnątrz każdej pary, a wskaźnikiem wyuczenia liczba ekspozycji niezbędnych do osiągnięcia kryterium.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  metoda rekonstrukcji

  metoda rekonstrukcji - jedna z — metod badania pamięci. Zadaniem osoby badanej jest przywrócenie pewnym całościom, złożonym z określonej liczby elementów, ich pierwotnego układu. M.r. pozwala badaczowi na znaczna dowolność postępowania; zawiera w sobie — metodę rozpoznawania oraz — metodę...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiału emocjonalność

  materiału emocjonalność - cecha zapamiętywanych treści (słów, obrazów, przeżyć osobistych itp.), wyrażająca się w tym, że wywołują one emocje. E.m. najczęściej sprzyja pamiętaniu, przy czym treści o pozytywnym zabarwieniu emocjonalnym są pamiętane trwalej niż treści o zabarwieniu negatywnym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mediator

  mediator - czynnik (środek) pośredniczący w zapamiętywaniu łub przypominaniu określonych treści, np. w zapamiętywaniu i przypominaniu listy słów mediatorem mogą być ilustracje, wyobrażenia, nazwy kategorii, do których należą słowa, itp.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiału konkretność

  materiału konkretność - cecha materiału będącego przedmiotem procesów pamięciowych silnie wpływająca na wyniki pamięciowe: materiał konkretny jest z reguły szybciej przyswajany i lepiej pamiętany niż abstrakcyjny. Możliwe, że efekty te częściowo wynikają z wysokiej wyobraź al nośc i materiału...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metafora komputerowa

  metafora komputerowa - model formułowania i weryfikacji hipotez naukowych o strukturze procesów poznawczych człowieka, powstały dzięki rozwojowi logiki formalnej, teorii informacji i nauki o poznawaniu, przyjmujący, iż istnieje fizyczny system symboli charakterystyczny dla ogólnej klasy systemów zdolnych do...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 542

  praca w formacie txt

Do góry