Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Modele pamięci

  modele pamięci - spójne systemy założeń odnoszących się do właściwości struktury i funkcji pamięci, których celem jest wyjaśnienie określonej klasy zjawisk pamięciowych. Jako rezultat stosowania na gruncie psychologii uczenia się i pamięci metody modelowania m.p. są środkami heurystycznymi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modalność bodźca

  modalność bodźca - cecha bodźca wyznaczona przez rodzaj analizatora uczestniczącego w percepcji, np. modalność wzrokowa, modalność słuchowa.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model pojedynczego kodowania

  model pojedynczego kodowania - koncepcja reprezentacji informacji w pamięci długotrwałej zakładająca występowanie w niej wyłącznie — kodu twicr-dzeniowego, który reprezentuje i treści słowne, i obrazowe. Na podstawie reprezentacji twierdzeniowej mogą być wytwarzane zarówno zdania, jak i wyobrażenia lub...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda substrakcji

  metoda substrakcji - metoda eksperymentalnego badania złożoności procesów psychicznych, której twórcą był F. C. Donders; zakłada, iż — przetwarzanie informacji przez człowieka ma charakter wieloetapowy; czas przebiegu danego procesu jest sumą przebiegu poszczególnych jego etapów. Chcąc oszacować...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda swobodnych skojarzeń

  metoda swobodnych skojarzeń - jedna z  metod badania pamięci. Zadaniem osoby badanej jest podanie, w odpowiedzi na zaprezentowane słowo, jakiegokolwiek innego stówa, które pierwsze przychodzi na myśl. M.s.s. pozwala określić siłę skojarzeń pomiędzy pojęciami w obrębie uogólnionej wiedzy osoby...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badania kodowania

  metody badania kodowania - metody zmierzające do wykrycia kodów pamięciowych: opierają się na wymiernych wskaźnikach wyróżniania atrybutów bodźca lub przekształcania formy informacji podczas wykonywania różnych czynności poznawczych. Najczęściej stosowane m.b.k. odwołują się do zjawisk habituacji...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mnemotechnika

  mnemotechnika (mnemonika) - sztuka zapamiętywania obszernych materiałów, nazwa ogólna dla metod ułatwiających zapamiętywanie i przypominanie, będących szczególnym rodzajem strategii pamięciowych. M. nadaje się przede wszystkim do zapamiętywania informacji nie powiązanych sensownie, pozwala nadać im sens...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda reprodukcji

  metoda reprodukcji - jedna z — metod badania pamięci. Zadaniem osoby badanej jest odtworzenie wcześniej spostrzeżonego zjawiska, zdarzenia, obiektu itp., przy czym odtwarzanie może przebiegać swobodnie, bez ingerencji eksperymentatora (— metoda reprodukcji swobodnej), lub też może być przez niego sterowane...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda kołków

  metoda kołków (metoda haków) - mnemotechnika wyobrażeniowa, wykorzystująca podczas zapamiętywania i przypominania dobrze wyuczoną listę słów-kołków, które są łalw;e do wyobrażenia i na stałe skojarzone z liczbami (np. jeden - Wiedeń, dwa - drwa, trzy - łzy itd.); zapamiętywanie polega na „zawieszaniu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda rozpoznawania

  metoda rozpoznawania - jedna z — metod badania pamięci. Zadaniem osoby badanej jest identyfikowanie tego, co dzieje się aktualnie, z tym, co zachodziło wcześniej. Metoda ta wywodzi się z badań psychofizycznych i została zaadaptowana do badania pamięci przez wydłużenie czasu dzielącego prezentację...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /460

  praca w formacie txt

Do góry