Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Modele wydobywania informacji

  modele wydobywania informacji - modele wyjaśniające, w jaki sposób informacja zmagazynowana w pamięci staje się ponownie dostępna; są tworzone w ramach podejścia opartego na koncepcji —przetwarzania informacji, często stanowią fragment szerszego modelu pamięci (np. — Andersona i Bowera model pamięci)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /3 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nastawienie

  nastawienie - pojęcie w literaturze psychologicznej mające wiele znaczeń. W psychologii pamięci wyróżnia się tzw. n. ogólne, związane z występowaniem zamiaru przyswojenia sobie czegoś (uczenie się zamierzone, >~ pamięć dowolna) lub brakiem takiego zamiaru. Pozytywny wpływ tego rodzaju n. na efekty...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka o poznawaniu

  nauka o poznawaniu (ang. cognitive science) - nauka, której przedmiotem są systemy poznawcze występujące u człowieka i w komputerze. Zakłada, że człowiek i komputer stanowią układy przekształcające symbole fizyczne kodujące informacje i dlatego przy badaniu zasad przetwarzania informacji różnice pod...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /2 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele pamięci semantycznej

  modele pamięci semantycznej - poznawcze modele -struktury pamięci semantycznej i przetwarzania informacji semantycznych w - pamięci człowieka, w większości pozostające pod wpływem  metafory komputerowej i symulacji komputerowej procesów pamięciowych oraz teorii psycholingwistycz-nych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele sieciowe

  modele sieciowe - modele pamięci semantycznej, zakładające hierarchiczną organizację procesu przetwarzania informacji semantycznych; analizie poddawane są relacje między poszczególnymi piętrami (skalami) systemu. Zgodnie z modelami sieciowymi struktura pamięci semantycznej składa się z węzłów...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  modele umysłowe

  modele umysłowe - wytwarzane w umyśle obrazowe reprezentacje zjawisk fizycznych (np. ruchu), urządzeń mechanicznych (np. maszyny parowej), elektronicznych itp. (h»-reprezentacja poznawcza). M.u. odzwierciedlają strukturę przedmiotów (tj. główne elementy i połączenia między nimi) wraz z informacją o ruchu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model umysłu

  model umysłu - system założeń hipotetyczno-lcorcty-cznych odwzorujący pod jakimiś istotnymi względami strukturę i funkcje umysłu; m.u. ma wartość heurystyczną, ułatwia rozwiązanie konkretnego problemu, gdy jego bezpośrednie badanie jcsl niemo/, liwe. W znaczeniu metaforycznym m.u. współcześnie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele wielomagazynowe pamięci

  modele wielomagazynowe pamięci - modele konstruowane na gruncie koncepcji przetwarzania informacji, zakładające istnienie kilku odrębnych struktur (magazynów), w których odbywa się gromadzenie informacji. Najczęściej wyodrębnia się trzy magazyny: — pamięci ultrakrótkotrwałej, — pamięci krótkotrwałej i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  modele cech

  modele cech - modele pamięci semantycznej, zakładające, że pojęcie jest reprezentowane przez zbiór atrybutów; porównywanie pojęć odbywa się na poziomie porównywania cech egzemplarzy pojęć; analizie poddawane są wzajemne relacje między pojęciami; głównym paradygmatem badawczym jest eksperyment...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele koneksyjne

  modele koneksyjne - rozwinięta w latach osiemdziesiątych XX w., głównie przez J.L. McClellanda i D.E. Rumelharta, grupa modeli umysłu opartych na mózgowej metaforze umysłu w przeciwieństwie do ->- metafory komputerowej; zamiennie z m.k. używane są terminy: sieci neuronalne (ang. neural networks), sztuczne...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /2 314

  praca w formacie txt

Do góry