Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Organizacja subiektywna

  organizacja subiektywna - termin po raz pierwszy wprowadzony przez G. M. Millera w znaczeniu porcjowania (ang. chunking) przez daną osobę przypominanych informacji; termin ten występuje też w Tulvinga modelu pamięci w kontekście rozważań nad organizowaniem przez osobę badaną procesu przypominania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a hipnoza

  pamięć a hipnoza - hipnoza jest przejściowym stanem zmienionej świadomości, wywołanym przez sugestie hipnotyzera; jej natura nie jest dotąd wyjaśniona. Hipnoza jest stosowana m.in. jako jedna z metod badania pamięci; np. dorośli w stanie hipnozy mogą dokładniej niż na jawie przypomnieć sobie wczesne...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /3 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paivio model pamięci

  Paivio model pamięci (model [teoria] podwójnego kodowania) - zakłada istnienie dwóch podstawowych kodów reprezentacji informacji w pamięci długotrwałej: obrazowego (wyobrażeniowego) i werbalnego. Kody funkcjonują w ramach dwóch powiązanych ze sobą, ale względnie niezależnych systemów symbolicznych. W...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /2 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja

  organizacja - termin o różnych znaczeniach: (1) w znaczeniu przedmiotowym-o. jest rozumiana jako określony rodzaj całości (niem. Gestalt), składającej się z elementów powiązanych ze sobą tak, że tworzą całość różniącą się od każdego z elementów ją tworzących; synonimami są w tym przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a inteligencja

  pamięć a inteligencja - przekonanie o istnieniu dodatniego związku między inteligencją a pamięcią jest powszechne, niektórzy autorzy definiują nawet inteligencję jako ogólną zdolność uczenia się. Liczne badania empiryczne potwierdzają fakt istnienia takiego związku, co przejawia się we wzroście...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięci fazy

  pamięci fazy - trzy stadia pamięci wyodrębniane spe-kulatywnie, na podstawie ich występowania w określonej sekwencji czasowej: —zapamiętywanie, >-przechowywanie i — przypominanie. Wystąpienie jednego ogniwa nic musi automatycznie wywoływać następnych, wiadomo bowiem, iż zapamiętanie nic zawsze prowadzi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja informacji w pamięci

  organizacja informacji w pamięci - problem odnoszący się głównie do — pamięci długotrwałej. Może być rozpatrywany na poziomie systemów reprezentacji lub wewnętrznej struktury poszczególnych systemów. Przyjmuje się, że pamięć długotrwała jest zorganizowana w różne, powiązane ze sobą systemy, z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a język

  pamięć a język - język w procesach pamięciowych spełnia wiele funkcji, m.in.:  dzięki niemu staje się w dużej mierze możliwa reprezentacja świata w umyśle- nazywanie, kategoryzowanie i określanie wzajemnych relacji między pojęciami; przetwarza izolowane informacje w zorganizowane struktury...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jeanne WEBER

  Nie dysponujemy bliższymi danymi na temat życia Jeanne Weber przed jej pierwszązbrodnią. Wiemy jedynie, że w 1905 roku była mężatką i mieszkała przy Passage Goutte d’Orw Paryżu. Z jej trojga dzieci żyło tylko jedno, 7-letni Marcel. Pozostała dwójka zmarła, niewiemy jednak, czy matka maczała w tym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benigna Dodano /07.01.2013 Znaków /11 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mary BATEMAN

  Panieńskie nazwisko tej oszustki i złodziejki brzmiało Mary Harker. Urodziła się w 1768 roku w rodzinie farmera spod Thirsk. Już w bardzo wczesnej młodości zaczęła zdradzaćniepokojące skłonności do kradzieży. Za każdym razem, gdy jej drobne kradzieże wyszły najaw, zwalniano ją, po czym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benigna Dodano /07.01.2013 Znaków /11 761

  praca w formacie txt

Do góry