Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Pamięć a percepcja

  pamięć a percepcja - oba procesy są ze sobą silnie powiązane i trudne do rozdzielenia w sekwencji procesów przetwarzania informacji; wzajemnie się warunkują i wpływają na siebie. Percepcja jest wstępnym warunkiem zapamiętania treści pochodzących ze świata zewnętrznego, a czynniki wpływające na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a postawy

  pamięć a postawy - postawy zawierają m.in. komponent emocjonalny, a często też przekonaniowy i mogą pełnić funkcje selekcyjne w zapamiętywaniu, przechowywaniu i przypominaniu różnych informacji. Jako selektory mogą zarówno ułatwiać, jak i blokować przyjmowanie pewnych informacji; w drugim przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a rozwiązywanie problemów

  pamięć a rozwiązywanie problemów - problemem jest zadanie, którego człowiek nie jest w stanie rozwiązać za pomocą dostępnych aktualnie w pamięci i gotowych do stosunkowo łatwego wykorzystania informacji. Rozwiązywanie problemów jest funkcją umysłu (— system poznawczy), który w modelowej 

  sytuacji...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /4 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć

  pamięć - termin określający biochemiczne, neurofizjologiczne i psychologiczne struktury i funkcje warunkujące kodowanie, przechowywanie i dekodowanie informacji w mózgu (układzie nerwowym), stanowiące zapis całości indywidualnego doświadczenia i tożsamości człowieka (—reprezentacja poznawcza; —...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /3 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć proceduralna

  Pamięć proceduralna  jest zorganizowana według procedur wykonywania różnych czynności, np. w modelu Andersona jednostkami tej pamięci są produkcje (tj. reguły określające czynność i warunek jej wykonania), które są zorganizowane w hierarchiczną strukturę procedur (ang. subroutines) związanych z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a aktywność poznawcza

  pamięć a aktywność poznawcza - aktywność poznawcza podmiotu w procesach pamięciowych polega na różnych sposobach przetwarzania informacji i wyraża się w takich czynnościach, jak organizowanie materiału, werbalizowanie, formułowanie pytań, wniosków itp. Może mieć charakter świadomej strategii...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja materiału

  organizacja materiału - układ elementów materiału zgodnie z jakąś zasadą porządkującą. Ten sam materiał może być zorganizowany w różnym stopniu (częściowo lub całkowicie) i w różne struktury, np. lista słów może być uporządkowana alfabetycznie lub według kategorii, tekst może mieć strukturę...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a dwujęzyczność

  pamięć a dwujęzyczność - badania z zakresu psy-cholingwistyki dostarczają dowodów świadczących 0 tym, iż struktura danego języka ma wpływ na procesy percepcji i kategoryzacji bodźców, co jest szczególnie widoczne w przypadku analizy struktury skojarzeń (->- skojarzenie, — metoda par skojarzeń,  metoda...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja percepcji

  organizacja percepcji - układ czynników zewnętrznych wyznaczających warunki odbioru materiału przeznaczonego do uczenia się. Czynnikami określającymi o.p. są: ->-modalność bodźców, rodzaj kodu, w jakim odbierane są informacje (słowny czy obrazowy), organizacja materiału, instrukcje zewnętrzne...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a emocje

  pamięć a emocje - związek pamięci różnych zdarzeń i  towarzyszących im emocji jest ścisły i zazwyczaj jednokierunkowy, tzn. wyraża się wpływem emocji na pamięć; występuje również odrębne zjawisko  pamięci emocji, które wiążą się z różnymi zdarzeniami minionymi. Wpływ emocji na pamięć jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /2 763

  praca w formacie txt

Do góry