Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Pamięć a zainteresowania

  pamięć a zainteresowania - zainteresowania są względnie trwałymi tendencjami do zdobywania określonych informacji (a także do nabywania umiejętności wykonywania różnych czynności), wpływają na poznawczą aktywność człowieka, w której pamięć odgrywa podstawową rolę (wiedza). Zainteresowania mogą...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć dowolna

  pamięć dowolna (pamięć zamierzona) - występuje wtedy, gdy mamy do czynienia z nastawieniem podmiotu na zapamiętanie określonych treści wiążące się ze świadomym koncentrowaniem na nich uwagi. Przeciwieństwem p.d. jest  pamięć mimowolna.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a zdolności specjalne

  pamięć a zdolności specjalne - zależność ta rozpatrywana jest głównie na podstawie danych pochodzących z doniesień dotyczących osób o —pamięci nadzwyczajnej oraz z badań nad różnicami indywidualnymi w zakresie pamięci bodźców o różnej modalności zmysłowej (— modalność bodźca). Stwierdzono, że...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć autobiograficzna

  pamięć autobiograficzna - pamięć obejmująca zdarzenia z własnego życia, doświadczenia osobiste, historię życia. Niektórzy autorzy rozumieją p.a. jako tożsamą z — pamięcią epizodyczną (w odróżnieniu od — pamięci semantycznej), inni ograniczają jej zakres do treści związanych z osobą podmiotu (w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a sen

  pamięć a sen - zależność tę rozpatruje się zazwyczaj w aspekcie wpływu snu na -+* trwałość pamięci. Stwierdzono, że w sytuacji gdy sen następował po zapamiętaniu materiału, wskaźniki przechowywania były lepsze niż wtedy, gdy czas pomiędzy uczeniem się a pomiarem poświęcony był na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /3 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a motywacja

  pamięć a motywacja - motywacja wpływa na pamięć w trojaki sposób: zmienia poziom ogólnej aktywności jednostki, oddziałuje na procesy selekcji bodźców i ukierunkowuje działanie. Zależność efektów pamięciowych od siły motywacji ujmują prawa Ycrke-sa-Dodsona. Zgodnie z pierwszym z nich istnieje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a świadomość

  pamięć a świadomość - świadomość z punktu widzenia funkcjonalnego stanowi najwyższy poziom w regulacji zachowania człowieka i ujawnia się jako specyficznie wewnętrzne, dostępne bezpośrednio tylko podmiotowi poznanie otoczenia, własnej osoby oraz relacji podmiot-otoczenie. Regulacja ta dokonuje się w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /2 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a mózg

  pamięć a mózg - neurofizjologiczne i neuropsycholo-gicznc badania dowodzą, iż organizacja mózgowa pamięci przebiega na kilku piętrach:  struktury podkorowc i pień mózgu umożliwiają odbiór informacji, ich wstępne różnicowanie i przesyłanie impulsów do dalszej analizy przez wyższe piętra układu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć a uczenie się

  pamięć a uczenie się - podłożem anatomicznym i neurofizjologicznym pamięci i uczenia się jest układ nerwowy. Terminy „uczenie się" i „pamięć" mają charakter teoretyczny i treściowo są bliskoznaczne, ale istnieją trudności w rozstrzygnięciu, czy reprezentują te same, czy różne desygnaty...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /2 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a myślenie

  pamięć a myślenie - rola myślenia w przebiegu procesów pamięciowych oraz jego wpływ na efekty pamięciowe bywają na ogół rozpatrywane w kontekście  aktywności poznawczej podmiotu w fazie  zapamiętywania. Funkcja myślenia przejawia się w tym przypadku we wprowadzaniu wszelkiego rodzaju uzupełnień oraz...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /912

  praca w formacie txt

Do góry