Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  pamięć logiczna

  pamięć logiczna - rodzaj pamięci wyodrębniony z uwagi na udział rozumienia w trakcie — zapamiętywania. P.l. polega na zrozumieniu i przyswojeniu sensownych związków istniejących pomiędzy elementami zapamiętywanego materiału, a w sytuacji gdy treści nie są powiązane - na próbie nadania im sensu przez...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć retrospektywna

  pamięć retrospektywna - pamięć odnosząca się do przeszłości (np. zdarzeń z własnego życia, wiedzy szkolnej, informacji odebranej przed chwilą), odróżniana od —pamięci prospektywnej. Rozróżnienie pochodzi z — ekologicznego podejścia w badaniach pamięci. Większość dotychczasowych badań dotyczyła...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć mechaniczna

  pamięć mechaniczna - rodzaj pamięci wyodrębniany z uwagi na udział rozumienia w trakcie — zapamiętywania, przeciwstawny — pamięci logicznej. P.m. przejawia się w sytuacjach, gdy dochodzi do zapamiętania materiału pomimo braku jego zrozumienia. Efektywność p.m. jest na ogół niższa niż...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć semantyczna

  pamięć semantyczna (ang. semantic memory) - termin po raz pierwszy użyty przez M. R. Quilliana na określenie organizacji informacji semantycznych w pamięci człowieka. Zakres tego terminu podlegał modyfikacjom pod wpływem rozwoju — psychologii poznawczej (— kognitywizm, —poznawcze podejście w badaniach...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć epizodyczna

  pamięć epizodyczna (ang. episodic memory) - termin wprowadzony przez E. Tulvinga (—Tulvinga model pamięci) na określenie systemu, w którym są kodowane i przechowywane informacje odnoszące się do osobistych przeżyć człowieka, jakie rozegrały się w określonym miejscu i czasie. Stanowią one podstawę...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć deklaratywna

  pamięć deklaratywna - termin używany w nauce o poznawaniu, a także w psychologii poznawczej; oznacza system informacji o świecie utrwalony w -5-pamięci długotrwałej w kodzie semantycznym. Według T. Winograda informacje o świecie i procedury ich przetwarzania są zakodowane niezależnie od siebie;...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć długotrwała

  pamięć długotrwała - rodzaj pamięci wyodrębniony z uwagi na trwałość przechowywanych w niej informacji. Termin p.d., analogicznie jak pamięć krótkotrwała, rozpowszechnił się w psychologii pamięci w drugiej połowic XX w. i znaczeniem nawiązuje do rodzaju pamięci wcześniej określanego jako...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /2 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć echoiczna

  pamięć echoiczna - rodzaj —pamięci ultrakrótko-trwalcj, w której przechowywane są informacje odbierane zmysłem słuchu, mające formę dźwięków; jest również określana mianem prekategorialncgo słuchowego magazynu pamięci. Ślady dźwięków są przechowywane w p.e. ok. 3-4...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a uwaga

  pamięć a uwaga - zjawisko uwagi odgrywa niezwykle istotną rolę w przebiegu procesów pamięciowych wpływając na efekty przyswojenia treści. Uwaga stanowi podstawowy mechanizm dokonywania selekcji informacji, decydując w dużym stopniu o tym, które spośród nich zostaną odebrane i następnie przetworzone, a...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć emocji

  pamięć emocji - zapis w pamięci przeżyć o charakterze uczuciowym dodatnim lub ujemnym, takich jak radość, lęk, smutek; jest on na ogół trwały, choć z czasem uczuciowy komponent pamięci zdarzeń osobistych zmniejsza się pod względem intensywności. P.e. związanych z własnym ,ja" w pewnym zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /947

  praca w formacie txt

Do góry